przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Egzekucji Administracyjnej
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 799
  www.szczecin.pl


WEA-IV
Zażalenie/skarga* na prowadzone postępowanie egzekucyjne

Podstawa prawna: art. 34, art. 54, art. 56 i art. 59 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2505 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek w sprawie zażalenia/skargi* na postępowanie egzekucyjne" (WEA-4).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Dla organu I instancji - 7 dni, dla organu II instancji - 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Egzekucji Administracyjnej (WEA).
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie/skargę wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie/skargę składa się za pośrednictwem poczty lub w Kancelarii Urzędu Miasta – Biuro Obsługi Interesantów, sala 62). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu odpisu dokumentu, stanowiącego podstawę dokonania zaskarżonej czynności egzekucyjnej. .  

VI. UWAGI:

 1. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 36 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego).
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia za pośrednictwem poczty lub w Kancelarii Urzędu Miasta – Biuro Obsługi Interesantów, sala 62.

* niepotrzebne skreślić

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Egzekucji Administracyjnej
wytworzono:
2016/03/31
odpowiedzialny/a:
Dariusz Gąsior
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/03/27 10:52:00
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/03/27 10:52:00 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/09/10 12:01:25 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/09/04 14:39:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/07/01 13:53:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/07/05 09:11:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/03/31 09:40:55 nowa pozycja