przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Urząd Stanu Cywilnego
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 260
    usc@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


USC-X
Rejestracja i odtworzenie aktu stanu cywilnego

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szczecinie w pokoju 211 lub w Filii USC przy ul. Rydla 39-40 w pokoju 21, osobiście, przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną (za pośrednictwem poczty tradycyjnej).

PRZYGOTUJ

1. "Wniosek o rejestrację/odtworzenie aktu urodzenia" (USC-7) lub
"Wniosek o rejestrację/odtworzenie aktu małżeństwa" (USC-8) lub
"Wniosek o rejestrację/odtworzenie aktu zgonu" (USC-9);
2. dokument stwierdzający dane zdarzenie, jeżeli wydany jest w języku obcym wymagane jest tłumaczenie przysięgłe z oryginału;
3. zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg;
4. posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtworzonym akcie;
5. zaświadczenie z USC Warszawa-Śródmieście i Łódź-Śródmieście o niefigurowaniu aktu w księgach posiadanych przez te Urzędy - w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce poza obecnymi granicami kraju;
6. dokument stwierdzający tożsamość.

ILE ZAPŁACISZ

Opłata skarbowa-39,00 zł, za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu odtworzenia.
Możesz zapłacić kartą płatniczą, w kasie Urzędu lub przelewem.
Opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

WAŻNE INFORMACJE

Wnioskodawcą w niniejszej sprawie może być:
• osoba, której akt dotyczy;
• pełnomocnik;
• inne osoby, które wykażą interes prawny lub faktyczny w odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zgon.

Odwołanie od decyzji odmownej wniesiesz do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA

art. 99 i 109 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (DZ.U.2023.1378 t.j.).

Załączniki:

udostępnił:
Urząd Stanu Cywilnego
wytworzono:
2016/04/06
odpowiedzialny/a:
Anna Żbikowska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/11/16 09:54:03
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/11/16 09:54:03 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/11/16 09:53:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/10/25 11:43:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/09/11 11:45:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/03/02 09:06:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/28 08:50:49 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/27 09:05:49 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/10/13 08:58:49 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 09:37:55 nowa pozycja