przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-XIII
Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu

Podstawa prawna:art. 27, 28, 35 ust. 1 i 2, 38, 39, 40 i 41 w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, oraz art. 2 ust. 1, 7, 7a i 11 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Prezydenta Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (ze zmianami).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o nabycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu” (WZiON-12).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 460 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. W przypadku przygotowania nieruchomości do zbycia wykaz nieruchomości oraz ogłoszenie o przetargu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin pod adresem strony www.bip.um.szczecin.pl oraz
w Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń dostępnej pod adresem strony www.szczecin.eu
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.

Załączniki:

udostępnił:
WZiON
wytworzono:
2015/10/30
odpowiedzialny/a:
Przemysław Taraciński
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2022/11/25 14:48:42
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2022/11/25 14:48:42 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/11/25 14:44:01 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/11/25 14:36:59 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/11/25 14:32:53 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/11/25 14:16:54 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/11/25 14:14:48 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/11/25 14:10:31 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/11/25 14:02:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/04/21 08:06:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/04/21 08:03:43 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/23 13:46:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/16 10:22:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/02/22 12:50:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/13 11:07:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/02/06 14:43:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/10 11:38:28 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2016/02/12 11:26:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/02 12:37:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/10/30 14:09:22 nowa pozycja