przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXXVIII
Zaświadczenie o liczbie pojazdów - dla GITD

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć:
• w Biurze Obsługi Interesantów w kancelarii w sali 62 lub w filii UM sala 20.
• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Szczecin – Biuro Obsługi Interesantów Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, 
• za pośrednictwem platformy EPUAP. 
Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zdalnie, zadzwoń pod numer telefonu: 91-42-45-604 lub 91-42-45-848.
Dokumenty odbierzesz: 
• osobiście z dowodem osobistym,
• przez pełnomocnika, 
• za pośrednictwem poczty.

PRZYGOTUJ

„Wniosek o wydanie zaświadczenia o liczbie pojazdów” (BOI-79),
„Wykaz pojazdów” (BOI-49a).

WAŻNE INFORMACJE

Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie licencji wspólnotowej lub wypisu z tej licencji zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia wystawionego przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009.
1. Aby udokumentować wymóg zdolności finansowej musisz być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. Oznacza to, że musisz dysponować kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej:
a. 9 000 EUR, na pierwszy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów,
b. 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony, oraz
c. 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony.
Przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony, wykazują co roku na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, że na każdy rok dysponują kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości co najmniej:
d. 1 800 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd; oraz
e. 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd
2. Zdolność finansową udokumentujesz okazując:
a. roczne sprawozdanie finansowe, poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę (członek zarządu spółki, wspólnik spółki jawnej, komplementariusz spółki komandytowej, przedsiębiorca), bądź w drodze odstępstwa
b. gwarancję bankową, lub
c. ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej przewoźnika drogowego (zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r.).

ILE ZAPŁACISZ

17 zł za wydanie zaświadczenia.

Tą opłatę możesz zapłacić w kasach Urzędu (zlecenie wpłaty przekaże urzędnik podczas przyjmowania wniosku) lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

CZAS OCZEKIWANIA

Do 7 dni.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. 2023.775 ze zm.).
 

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Obsługi Interesantów
wytworzono:
2015/11/04
odpowiedzialny/a:
Anna Jaśkowiak
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/09/13 14:26:45
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/09/13 14:26:45 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/09/13 13:41:50 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/09/13 11:36:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/05/12 15:07:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/02/28 11:29:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/10/21 08:46:35 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/02 07:20:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/23 10:52:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/23 08:53:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/16 10:08:29 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/05/07 10:03:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:33:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/01/21 11:56:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/08 08:24:35 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 10:28:51 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/17 14:23:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/04 09:12:48 nowa pozycja