Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 559, fax +48 91 42 45 586
    wuiab@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WUiAB-XVIII
Odwołania i zażalenia w trybie postępowania

Podstawa prawna: art. 127 w związku z art. 129 i art. 141 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Odwołanie od decyzji" (WUiAB-19) lub "Zażalenie na postanowienie" (WUiAB-20).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przekazanie do właściwego organu odwołania lub zażalenia w terminie 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wojewoda Zachodniopomorski lub Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej (WUiAB) - zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji lub postanowieniu.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

Na decyzję lub postanowienie wydane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego lub Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie służy stronie prawo wniesienia skargi (2 egzemplarze) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk