Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Społecznych
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 672, fax +48 91 42 45 671
    wss@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSS-XVII
Wydanie przez Prezydenta Miasta Szczecin zgody na odstąpienie od wymogu zatrudnienia pielęgniarki lub położnej, w żłobku w przypadku, gdy liczba dzieci przekroczy 20 w związku z zapewnieniem opieki dzieciom będącym obywatelami Ukrainy

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684, 830), ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901, 2270).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wydanie zgody przez Prezydenta Miasta Szczecin na odstąpienie od wymogu zatrudnienia pielęgniarki lub położnej, w żłobku w przypadku, gdy liczba dzieci przekroczy 20 w związku z zapewnieniem opieki dzieciom będącym obywatelami Ukrainy” (WSS-3).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Organ wydaje zgodę na odstąpienie od wymogu zatrudnienia pielęgniarki lub położnej w żłobku w przypadku, gdy liczba dzieci przekroczy 20 w związku z zapewnieniem opieki dzieciom będącym obywatelami w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
2. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż w ciągu 60 dni.
3. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia poprawnie uzupełnionego wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Społecznych (WSS).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Miejsce złożenia wniosku:
Kancelaria w Biurze Obsługi Interesantów, sala 62 Urzędu Miasta Szczecin.
2. W celu sprawdzenia zgodności danych Prezydent Miasta Szczecin może żądać:
a) odpisu z odpowiedniego rejestru,
b) dokumentu potwierdzającego tożsamość,
c) dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym prowadzony jest/ma być żłobek.

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2022/04/27, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2022/04/27 10:13:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2022/04/27 10:13:25 nowa pozycja

Wydruk