przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-VII
Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania

GDZIE ZAŁATWISZ:

Formularz meldunkowy możesz złożyć w Kancelarii w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin albo w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20.

PRZYGOTUJ:

1. Wypełniony i podpisany formularz "ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO/PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM" lub "ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO/TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM" (odrębny dla każdej osoby).
2. Pisemne wyjaśnienie – dlaczego w formularzu meldunkowym brakuje podpisu właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu1 potwierdzającego Twój (lub dziecka) pobyt w lokalu.
3. Dokument potwierdzający Twoją tożsamość i obywatelstwo:
a) dowód osobisty lub paszport – jeśli jesteś obywatelem Polski lub państwa członkowskiego UE2,
b) paszport – jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela UE3 lub obywatelem państw pozostałych4.
4. Jeśli jesteś cudzoziemcem – właściwy dokument zezwalający na Twój pobyt na terenie Polski: dokumenty są wymienione przy odpowiednich procedurach tj. zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały – procedura X, zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy – procedura VI.
5. Jeśli sprawę załatwiasz przez pełnomocnika, to pełnomocnik musi złożyć:
a) pisemne upoważnienie do reprezentowania Ciebie w sprawie zameldowania oraz przedłożyć do wglądu swój dowód osobisty lub paszport,
b) jeśli jesteś cudzoziemcem, to również oryginały dokumentów (lub potwierdzone kopie5), które potwierdzają Twoją tożsamość i obywatelstwo oraz prawo pobytu na terenie Polski (patrz pkt 3 i 4).

ILE ZAPŁACISZ:

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł.
Uwaga: jeśli pełnomocnikiem jest Twój ojciec, matka, brat, siostra, babcia, dziadek, syn, córka, wnuk, wnuczka, mąż lub żona nie musisz płacić za pełnomocnictwo.

Możesz zapłacić:
a) kartą płatniczą lub gotówką w kasie Urzędu,
b) kartą płatniczą lub gotówką w opłatomacie w sali 62,
c) przelewem na numer rachunku bankowego - 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
SWIFT CODE (dla osób wpłacających z zagranicy) BPKOPLPW

Do wniosku dołącz potwierdzenie dokonania zapłaty.

CZAS OCZEKIWANIA:

Do 2 miesięcy od daty złożenia kompletnego wniosku.
Uwaga: W przypadku spraw skomplikowanych termin może ulec przedłużeniu.

WAŻNE INFORMACJE:

1. Procedurę stosujesz, gdy mieszkasz w lokalu, ale nie możesz uzyskać na formularzu meldunkowym potwierdzenia faktu zamieszkiwania dokonanego przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu.
2. Sprawa kończy się wydaniem decyzji administracyjnej po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Od decyzji możesz się odwołać do Wojewody Zachodniopomorskiego za naszym pośrednictwem.
3. Dokumenty możesz również przesłać pocztą lub złożyć elektronicznie (wymagany podpis zaufany, osobisty lub kwalifikowany).

(1)Tytułem prawnym do lokalu może być: umowa cywilno – prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej (zamiast wypisu z księgi wieczystej możesz wpisać na wniosku numer księgi wieczystej – wówczas urząd potwierdzi właściciela lokalu we własnym zakresie).
(2) Obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Konfederacji Szwajcarskiej.
(3) Członkowie rodziny obywateli wymienionych w (2).
(4) Obywatele państw niewymienionych w (2) i (3).
(5) Kopie dokumentów może potwierdzić notariusz lub konsul albo Twój pełnomocnik będący: adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2022 r. poz. 1191 ze zm.).

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2015/06/17
odpowiedzialny/a:
Andrzej Żbikowski
wprowadził/a:
Krzysztof Klusek
dnia:
2023/06/02 13:11:22
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Klusek 2023/06/02 13:11:22 modyfikacja wartości
Krzysztof Klusek 2023/06/02 13:10:37 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/12/16 12:06:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/12/13 11:29:42 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 13:13:10 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/02 14:39:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/18 08:43:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 12:50:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 08:02:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/07 14:57:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/01/12 10:46:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/06/17 08:55:13 nowa pozycja