Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 627
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-LVIII
Klasyfikacja akustyczna terenu

Podstawa prawna: art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2017r. poz. 519 j.t. ze zm.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 20014 r. poz. 112).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o dokonanie klasyfikacji akustycznej terenu” (WOŚr-47).
2. Mapa terenu obrazująca w całości położenie wnioskowanego terenu.
3. Opis rzeczywistego zagospodarowania terenu.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni. Do 60 dni, sprawy szczególnie skomplikowane.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr) przy współpracy z Wydziałem Urbanistyki i Administracji Budowlanej (WUiAB) weryfikuje przedstawione przez inwestora rzeczywiste zagospodarowanie terenu i udziela odpowiedzi w sprawie.

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

Inwestor przedstawia mapę terenu objętego wnioskiem oraz dokładny opis rzeczywistego zagospodarowania terenu. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk