Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 627
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-LVIII
Klasyfikacja akustyczna terenu

Podstawa prawna: art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2017r. poz. 519 j.t. ze zm.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 20014 r. poz. 112).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o dokonanie klasyfikacji akustycznej terenu” (WOŚr-47).
2. Mapa terenu obrazująca w całości położenie wnioskowanego terenu.
3. Opis rzeczywistego zagospodarowania terenu.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni. Do 60 dni, sprawy szczególnie skomplikowane.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr) przy współpracy z Wydziałem Urbanistyki i Administracji Budowlanej (WUiAB) weryfikuje przedstawione przez inwestora rzeczywiste zagospodarowanie terenu i udziela odpowiedzi w sprawie.

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

Inwestor przedstawia mapę terenu objętego wnioskiem oraz dokładny opis rzeczywistego zagospodarowania terenu. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Ochrony Środowiska, wytworzono: 2016/05/19, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2019/04/04 10:31:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 10:31:43 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:33:35 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/10/20 14:37:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/07/18 10:44:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/19 11:59:14 nowa pozycja

Wydruk