Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-XXIX
Dopisanie do spisu wyborców w wyborach do Rad Osiedli

Podstawa prawna: § 53 Uchwał Nr XXIX/753-789/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutów Osiedli Miejskich zmienionych Uchwałami Nr II/27-63/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2018 r.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wyborach do Rad Osiedli” (WSO-9)

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie, od ręki.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. Prawo wybierania do Rady Osiedla posiada każdy mieszkaniec Miasta, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i jest ujęty w rejestrze wyborców, prowadzonym przez Miasto na potrzeby wyborów przewidzianych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy.
2. Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców.
3. Nie mają prawa wybierania osoby: - pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, - pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu, - ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
4. Wyborca na jego pisemny wniosek (WSO-9) wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie okręgu głosowania na obszarze Miasta, właściwym ze względu na jego stałe zamieszkanie.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk