przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Urząd Stanu Cywilnego
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 260
    usc@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


USC-XXVII
Wydanie decyzji zezwalającej na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy celem pochowania ich na Cmentarzu Komunalnym w Szczecinie

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szczecinie w pokoju 216 lub w Filii USC przy ul. Rydla 39-40 w pokoju 21.

PRZYGOTUJ

1. „Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy” (USC-18).
2. Odpis aktu zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon i wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej (przetłumaczony na język polski).
3. „Oświadczenie osoby o uprawnieniu do pochowania zwłok albo szczątków ludzkich” (USC-19).
4. Świadectwo kremacji przetłumaczone na język polski – jeżeli dotyczy sprowadzenia szczątków.
5. „Upoważnienie do załatwienia wszelkich formalności związanych ze sprowadzeniem zwłok/szczątków ludzkich” (USC-20).
6. Zabierz ze sobą:
• Dokument stwierdzający tożsamość.

ILE ZAPŁACISZ

Wydanie decyzji nie podlega opłacie.

CZAS OCZEKIWANIA

Do 3 dni.

WAŻNE INFORMACJE

Odwołanie od decyzji odmownej wniesiesz do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.2023.887 t.j.).
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U.2007.249.1866).
 

Załączniki:

udostępnił:
Urząd Stanu Cywilnego
wytworzono:
2017/09/26
odpowiedzialny/a:
Anna Żbikowska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/11/16 14:07:52
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/11/16 14:07:52 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/11/16 13:21:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/04/28 09:31:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/04/28 09:31:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/10/25 11:55:43 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/10/18 14:32:01 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/10/04 13:50:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/09/26 09:57:29 nowa pozycja