przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Urząd Stanu Cywilnego
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 260
    usc@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


USC-XXVII
Wydanie decyzji zezwalającej na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy celem pochowania ich na Cmentarzu Komunalnym w Szczecinie

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866). Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z póź. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy” (USC-18).
2. Załączniki:
a) odpis aktu zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon i wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej (przetłumaczony na język polski),
b) „Oświadczenie osoby o uprawnieniu do pochowania zwłok albo szczątków ludzkich” (USC-19),
c) „Upoważnienie do załatwienia wszelkich formalności związanych ze sprowadzeniem zwłok/szczątków ludzkich” (USC-20),
d) pełnomocnictwo (w przypadku, kiedy wnioskodawcą nie jest osoba uprawniona).
3. Do wglądu:
• dowód osobisty wnioskodawcy.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 3 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

1. Prawo do pochowania zwłok ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: pozostały małżonek/(ka); krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4. stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1. stopnia (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 118 poz. 687).
2. Sprawy załatwia się w Urzędzie Stanu Cywilnego w pokoju 216 tel. 91 4245256

udostępnił: Urząd Stanu Cywilnego, wytworzono: 2017/09/26, odpowiedzialny/a: Karol Lipiński, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2022/04/28 09:31:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2022/04/28 09:31:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/04/28 09:31:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/10/25 11:55:43 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/10/18 14:32:01 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/10/04 13:50:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/09/26 09:57:29 nowa pozycja