Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LXXXIV
Montaż/demontaż haka oraz wpis taxi, gaz, VAT, PIT i CIT

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę – druk upoważnienia dostępny poniżej jako załącznik.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony "Wniosek o wpis nowych danych do dowodu rejestracyjnego*/zgłoszenie zmiany*/wykreślenie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (WSO-67)

2. Zabierz ze sobą
• dowód osobisty
• pisemne upoważnienie od właścicieli pojazdu
• polisa OC

3. Jeśli chcesz wpisać do dowodu rejestracyjnego adnotację HAK dołącz oryginały poniższych dokumentów
• badanie techniczne dodatkowe, dotyczące pojazdu, w którym zamontowano hak holowniczy
• dowód rejestracyjny
• karta pojazdu jeżeli była wydana

4. Jeśli chcesz wpisać do dowodu rejestracyjnego adnotację TAXI dołącz oryginały poniższych dokumentów
• badanie techniczne dodatkowe, dotyczące pojazdu, który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa,
• dowód rejestracyjny
• karta pojazdu jeżeli była wydana

5. Jeśli chcesz wpisać do dowodu rejestracyjnego montaż instalacji gazowej dołącz oryginału poniższych dokumentów
• wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,
• faktura albo rachunek za montaż instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,
• karta pojazdu, jeżeli była wydana.

UWAGA: Jeśli pojazd jest nowy i fabrycznie przystosowany do zasilania gazem należy przedłożyć świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności, w których znajduje się odpowiednia informacja.

6. Jeśli chcesz wpisać do dowodu rejestracyjnego adnotację VAT, CIT, PIT dołącz oryginały poniższych dokumentów
• badanie techniczne dodatkowe (badanie wykonuje okręgowa stacja kontroli pojazdów),
• dowód rejestracyjny
• karta pojazdu, jeżeli była wydana

7. Jeśli chcesz wykreślić z dowodu rejestracyjnego adnotację HAK, TAXI oraz instalację gazową dołącz oryginały poniższych dokumentów

• badanie techniczne dodatkowe
• dowód rejestracyjny
• karta pojazdu, jeżeli była wydana

ILE ZAPŁACISZ

Opłata skarbowa:
o za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł. (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniasz małżonka, rodzica, dziadków, pradziadków, rodzeństwo oraz pełnoletnie dziecko, wnuków lub prawnuków)

Możesz zapłacić kartą płatniczą przy okienku podczas załatwiania sprawy lub w kasach Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewu z wpisanym rodzajem czynności, numerem VIN i numerem rejestracyjnym pokaż przy składaniu wniosku).

opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki.

PODSTAWA PRAWNA

• art. 78 ust. 2 pkt 2, art. 81 ust. 11 pkt 3, 4 i 7 oraz art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)
• § 18 ust. 3, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk