przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
  wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-XLVI
Zmiana celu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Podstawa prawna: art. 73 ust. 2b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o zmianę celu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej” (WZiON-9)

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 2 miesięcy.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Właściwy organ przestawia pisemne stanowisko w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli organ nie zgadza się na zmianę celu użytkowania wieczystego lub nie przedstawił stanowiska, użytkownik wieczysty może wnieść powództwo do sądu powszechnego właściwego ze względu na położenie nieruchomości.

VI.UWAGI:

1. Użytkownik wieczysty może wystąpić z wnioskiem o zmianę celu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, gdy proponowana zmiana jest zgodna:

 • z przeznaczeniem nieruchomości ustalonym w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub
 • z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, lub
 • ze zgłoszeniem budowy lub przebudowy, wobec którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, lub
 • z uchwałą o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej podjętą na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, lub
 • z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. Jeżeli w związku ze zmianą celu użytkowania wieczystego ulegnie obniżeniu wysokość stawki procentowej opłaty rocznej, strony mogą ustalić jednorazową opłatę na rzecz właściciela nieruchomości nie wyższą niż dwukrotność dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.

udostępnił: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, wytworzono: 2020/06/16, odpowiedzialny/a: Przemysław Taraciński, wprowadził/a: Konrad Batogowski, dnia: 2022/11/29 08:03:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2022/11/29 08:03:56 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/11/29 07:59:11 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/04/20 13:54:26 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/23 13:32:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/16 08:49:45 nowa pozycja