przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Urząd Stanu Cywilnego
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 260
    usc@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


USC-XV
Sporządzenie testamentu

GDZIE ZAŁATWISZ

Sporządzenia testamentu możesz dokonać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szczecinie w pokoju 219.

PRZYGOTUJ

Dokumenty stwierdzające tożsamość wszystkich osób uczestniczących w czynności.

ILE ZAPŁACISZ

Opłata skarbowa - 22,00 zł. Możesz zapłacić kartą płatniczą, w kasie Urzędu lub przelewem.
Opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki (w sprawach skomplikowanych zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego).

WAŻNE INFORMACJE

1. Oświadczenie, wskazujące osobę lub osoby, które mają nabyć pozostały po spadkodawcy spadek, musi być złożone przez spadkodawcę osobiście i ustnie w obecności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
2. Podczas składania przez spadkodawcę oświadczenia woli oprócz kierownika USC powinny być obecne dwie inne osoby jako świadkowie testamentu.
3. Świadkiem nie może być osoba:
• nie mająca zdolności prawnej (małoletnia lub ubezwłasnowolniona),
• niewidoma, głucha lub niema,
• nie mogąca czytać i pisać,
• nie władająca językiem, w którym spadkodawca składa swe oświadczenie,
• skazana za fałszywe zeznania,
• dla której w tym testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, a także małżonek tej osoby, jej krewni i powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.
4. Z tej formy testamentu nie mogą korzystać osoby nieme lub głuche.

Tryb odwoławczy nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA

art. 951 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.2023.1610 t.j.).

udostępnił:
Urząd Stanu Cywilnego
wytworzono:
2016/04/06
odpowiedzialny/a:
Anna Żbikowska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/11/16 11:16:49
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/11/16 11:16:49 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/10/25 11:47:01 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/03/02 10:24:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 10:03:58 nowa pozycja