przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 110, fax +48 91 42 45 690
    wzkiol@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZKiOL-XVIII
Aneksowanie zawartej umowy

w procedurze otwartego konkursu ofert ogłoszonych przed dniem 1 stycznia 2020 r., na realizację zadania publicznego wykonywanego przez podmiot/-y prowadzący/-e działalność pożytku publicznego

Podstawa prawna: dział II rozdział 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057); § 6 Zarządzenia Nr 545/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o aneks w sprawie zmian w umowie rocznej/wieloletniej” (WZKiOL-18)
2. „Wniosek o aneks w sprawie przyznania kwoty dotacji na kolejny rok budżetowy w umowie wieloletniej” (WZKiOL-19)

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 90 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zarządzania Kryzysowego I Ochrony Ludności (WZKiOL)

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

Wniosek (zgodnie z określonym wzorem - pkt I) w formie pisemnej należy złożyć w kancelarii BOI.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
wytworzono:
2020/12/01
odpowiedzialny/a:
Witold Daniłkiewicz
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2020/12/01 10:42:50
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2020/12/01 10:42:50 nowa pozycja