Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 432
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-LIX
Przyjmowanie pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z instalacji

Podstawa prawna: art. 147, art. 149 oraz art. 188 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Sprawozdanie z pomiarów emisji substancji do powietrza z instalacji".

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Nie wymaga odpowiedzi w przypadku przedstawienia kompletnego sprawozdania.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
2. W przypadku wykazania przekroczeń dopuszczalnych poziomów emisji substancji w powietrzu z urzędu zostanie wszczęte postępowanie administracyjne na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

udostępnił: Wydział Ochrony Środowiska, wytworzono: 2016/05/19, odpowiedzialny/a: Anetta Kieszkowska, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2020/12/30 14:13:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2020/12/30 14:13:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 10:34:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:33:51 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/12/11 14:00:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/03/08 10:53:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/19 12:02:22 nowa pozycja

Wydruk