przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Egzekucji Administracyjnej
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 799
  www.szczecin.pl


WEA-IX
Postępowanie egzekucyjne w administracji - Zaniechanie dalszego stosowania wykonania zastępczego

Podstawa prawna: art. 132 §2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o zaniechanie dalszego stosowania wykonania zastępczego" (WEA-9).
 2. Oświadczenie wykonawcy o wyrażeniu zgody na zaniechanie dalszego stosowania wykonania zastępczego.
 3. Oświadczenie zobowiązanego o wykonaniu egzekwowanego obowiązku w terminie wskazanym przez organ egzekucyjny.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Egzekucji Administracyjnej (WEA).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się za pośrednictwem poczty lub w Kancelarii Urzędu Miasta – Biuro Obsługi Interesantów, sala 62). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

VI. UWAGI:

 1. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ egzekucyjny zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 36 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego).
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia za pośrednictwem poczty lub w Kancelarii Urzędu Miasta – Biuro Obsługi Interesantów, sala 62.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Egzekucji Administracyjnej, wytworzono: 2016/03/31, odpowiedzialny/a: Dariusz Gąsior, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2020/09/10 12:04:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2020/09/10 12:04:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/09/04 14:41:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/07/01 13:55:17 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/07/05 09:15:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/03/31 10:07:03 nowa pozycja