przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Egzekucji Administracyjnej
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 799
    www.szczecin.pl


WEA-VIII
Postępowanie egzekucyjne w administracji - Sposób wykonywania czynności przez wykonawcę przy wykonaniu zastępczym

Podstawa prawna: art. 132 §1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek co do sposobu wykonywania czynności przez wykonawcę przy wykonaniu zastępczym" (WEA-8).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Egzekucji Administracyjnej (WEA).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ egzekucyjny zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 36 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego).

udostępnił: Wydział Egzekucji Administracyjnej, wytworzono: 2016/03/31, odpowiedzialny/a: Dariusz Gąsior, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2020/09/10 12:03:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2020/09/10 12:03:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/09/04 14:41:03 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/07/01 13:54:43 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/07/05 09:14:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/03/31 10:01:18 nowa pozycja