przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CX
Zgłoszenie rezygnacji

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Biurze Obsługi Interesantów w kancelarii w sali 62 lub w filii UM sala 20.

Odebrać zezwolenie będziesz mógł:
• osobiście z dowodem osobistym,
• przez pełnomocnika,
• za pośrednictwem poczty po uprzednim dokonaniu opłaty.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony „Wniosek o Zgłoszenie rezygnacji” (BOI-64).
• w przypadku ustanowienia pełnomocnika dołącz stosowne pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

ILE ZAPŁACISZ

Bez opłat.
Za złożony dokument pełnomocnictwa zapłacisz 17 zł.
Tą opłatę możesz zapłacić w kasach Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.
Pokaż urzędnikowi potwierdzenie przelewu podczas składania wniosku.
Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa:
• poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
• udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

CZAS OCZEKIWANIA

Do 30 dni.

WAŻNE INFORMACJE

Przedsiębiorco:
Zgłoś rezygnacje ze sprzedaży napojów alkoholowych w terminie 14 dni od zaistniałej zmiany w przypadku:
• likwidacji punktu sprzedaży,
• zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
• zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży.

Decyzja może być wysłana na adres wskazany we wniosku lub odebrana osobiście przez wnioskodawcę lub ustanowionego pełnomocnika.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 572), Art. 18 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 2151), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 2111).

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Obsługi Interesantów
wytworzono:
2015/11/03
odpowiedzialny/a:
Anna Jaśkowiak
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/05/20 13:20:18
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/05/20 13:20:18 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/11/14 10:01:45 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/11/10 09:16:01 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/01/25 09:23:06 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/01/25 09:22:37 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/01/25 09:22:08 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2021/08/10 14:43:34 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2021/08/10 14:18:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/13 11:58:42 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/20 14:06:17 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/20 12:26:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/16 09:56:25 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:31:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/01/07 09:54:46 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/11/20 12:34:01 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/07/20 14:02:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/07/20 13:56:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 09:57:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/19 09:07:31 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2015/12/29 10:47:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/03 12:18:13 nowa pozycja