przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-XLII
Dodatkowa (trzecia) tablica rejestracyjna oraz jej wtórnik

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę - druk upoważnienia dostępny poniżej jako załącznik.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony wniosek: „Wniosek o wydanie dodatkowej (trzeciej) tablicy rejestracyjnej lub jej wtórnika, jednorzędowej albo dwurzędowej, do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną" (WSO-55).

2. Zabierz ze sobą
• dowód osobisty
• pisemne upoważnienie od właścicieli pojazdu lub jeśli jesteś jednym ze współwłaścicieli pojazdu zamiast pełnomocnictwa możesz złożyć oświadczenie, że działasz za zgodą większości współwłaścicieli.
• polisa OC (do wglądu)
3. Do wniosku dołącz oryginały poniższych dokumentów
• dowód rejestracyjny – przy odbiorze tablicy,
• oświadczenie, że dodatkowa tablica została skradziona, zgubiona albo zniszczona w przypadku wniosku o wydanie wtórnika dodatkowej tablicy rejestracyjnej,
• jeśli tablica została zniszczona przy odbiorze nowej tablicy musisz zwrócić ta dotychczasową.

ILE ZAPŁACISZ

1. Opłata skarbowa:
• za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniasz małżonka, rodzica, dziadków, pradziadków, rodzeństwo oraz pełnoletnie dziecko, wnuków lub prawnuków)
2. Opłata administracyjna:
• za tablicę rejestracyjną - 40,00 zł,
• za komplet znaków legalizacyjnych – 12,50 zł.

Możesz zapłacić kartą płatniczą przy okienku podczas załatwiania sprawy lub w kasach Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewu z wpisanym rodzajem czynności, numerem VIN i numerem rejestracyjnym pokaż przy składaniu wniosku).

a) opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
b) opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

CZAS OCZEKIWANIA

Czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie tablicy rejestracyjnej od producenta – do 4 dni roboczych.

WAŻNE INFORMACJE

1. Wniosek o dodatkową tablicę rejestracyjną możesz złożyć tylko w urzędzie, w którym pojazd jest zarejestrowany.
2. Jeśli chcesz otrzymać dodatkową tablicę rejestracyjną pojazd musi posiadać tablice określone w rozporządzeniu tzn. tablice ze znakiem Unii Europejskiej (gwiazdki).

PODSTAWA PRAWNA

• § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych (tablicy) i ich wtórników (Dz. U. z 2022 r. poz. 1848),
• Art. 74a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.),
• § 25 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1847).

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2016/02/16
odpowiedzialny/a:
Andrzej Żbikowski
wprowadził/a:
Krzysztof Klusek
dnia:
2023/06/30 12:21:48
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Klusek 2023/06/30 12:21:48 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/09/13 11:28:19 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/09/05 11:49:35 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/13 13:28:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 15:58:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/12/05 10:44:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/06/28 10:23:18 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 08:32:57 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/09/06 09:25:01 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/25 09:18:00 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/02/16 09:10:08 nowa pozycja