Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-XXX
Proporcjonalne naliczenie opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego gruntu w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Podstawa prawna: art. 238 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o proporcjonalne naliczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.” (WZiON–32).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).
Wydział Księgowości (WKS).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. Proporcjonalne naliczenie (ewentualnie zwrot części opłaty - w przypadku dokonania wpłaty za cały rok) opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługuje wyłącznie osobom, które nabyły prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2. Opłata roczna w przypadku przekształcenia jest liczona od dnia 1 stycznia danego roku do dnia w którym decyzja stała się ostateczna.
3. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami rozpatruje wniosek w części dotyczącej zasadności proporcjonalnego naliczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
4. Informacja o proporcjonalnym naliczeniu opłaty rocznej jest przekazywana do Wydziału Księgowości w celu zwrotu nadpłaconej kwoty w kasie Urzędu lub na konto wskazane we wniosku.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk