Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


BDO-XVI
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Podstawa prawna: dział II rozdział 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (BDO-30) – w przypadku sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania na podstawie Oferty Realizacji Zadania Publicznego ogłaszanych po dniu 3 września 2016 roku.
2. „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - regranting” (BDO-19) – w przypadku sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego (regranting) oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania na podstawie Oferty Realizacji Zadania Publicznego ogłaszanych po dniu 3 września 2016 roku.
3. „NOWE Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (BDO-27) w przypadku sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania na podstawie Oferty Realizacji Zadania Publicznego ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku.
4. „NOWE Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - regranting” (BDO-31) – w przypadku sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego (regranting) oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania na podstawie Oferty Realizacji Zadania Publicznego ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku.
5. „Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego” (BDO-32) z wykonania zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania na podstawie Oferty Realizacji Zadania Publicznego.
6. Załączniki:
• dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO)

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

„Dla sprawozdań z wykonania zadania publicznego”, którego termin realizacji rozpoczął się przed rokiem 2021.

Sprawozdanie dla swej ważności należy złożyć w formie papierowej w kancelarii BOI, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

„Dla sprawozdań z wykonania zadania publicznego”, którego termin realizacji rozpoczął się w roku 2021.

1. Sprawozdanie dla swej ważności należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy Witkac.pl.
2. Wygenerowane za pomocą platformy, a następnie wydrukowane potwierdzenie złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego opatrzone właściwymi podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli zgodnie z uprawnieniem wskazanym
w Krajowym Rejestrze Sądowym/właściwej ewidencji lub innym dokumencie (upoważnienie, pełnomocnictwo), należy złożyć (pocztą, kurierem lub osobiście) w kancelarii BOI w terminie do 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania.
3. Za datę złożenia potwierdzenia przyjmuje się datę wpływu przesyłki do kancelarii BOI.
 

Załączniki:

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2016/05/23, odpowiedzialny/a: Magdalena Błaszczyk, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2020/11/12 09:04:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2020/11/12 09:04:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/27 08:01:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/02/28 11:52:52 modyfikacja wartości
Agnieszka Klimek 2018/06/05 10:29:42 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/01 14:50:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/01 11:34:22 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/02/01 10:14:26 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/06/02 08:14:29 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/14 10:58:18 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/14 10:55:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/23 09:05:28 nowa pozycja

Wydruk