przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-XIV
Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców* lub rejestru PESEL* możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 lub w sali 20 w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony i podpisany jeden z następujących wniosków
„Wniosek o wydanie zaświadczenia o ilości osób zameldowanych w lokalu” (WSO-8e) – patrz ważne informacje pkt 1 , lub
„Wniosek o wydanie zaświadczenia o wszystkich zameldowaniach” (WSO-8), lub
„Wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu” (WSO-8b), lub
„Wniosek o wydanie zaświadczenia o aktualnym zameldowaniu” (WSO-8d), lub
„Wniosek o wydanie zaświadczenia o aktualnym numerze ewidencyjnym PESEL” (WSO-8f), lub
„Wniosek o wydanie zaświadczenia o wspólnym zameldowaniu” (WSO-8a),
2. Dowód osobisty lub paszport,
3. Jeśli sprawę załatwiasz przez pełnomocnika, to pełnomocnik musi pokazać swój dowód osobisty lub paszport (nie musi mieć Twojego dowodu lub paszportu) oraz pisemne upoważnienie do uzyskania zaświadczenia – przykładowy wzór upoważnienia w załącznikach.

ILE ZAPŁACISZ

1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17 zł
2. W przypadku działania przez pełnomocnika – opłata skarbowa za złożenie upoważnienia – 17 zł (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniłeś małżonka, rodzica, dziadka, pradziadka, wnuka, prawnuka, pełnoletnie dziecko, rodzeństwo).
Możesz zapłacić:
a) kartą płatniczą na stanowisku podczas załatwiania sprawy,
b) gotówką w kasie Urzędu,
c) w opłatomacie w sali 62,
d) przelewem na numer rachunku bankowego
- dla opłaty skarbowej 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
- SWIFT CODE (dla osób wpłacających z zagranicy) BPKOPLPW

CZAS OCZEKIWANIA

Do 7 dni.

WAŻNE INFORMACJE

1. W przypadku ubiegana się o wydanie zaświadczenia o ilości osób zameldowanych w lokalu dołącz dokument potwierdzający tytuł prawny do tego lokalu – do wglądu w oryginale, którym może być: umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu.
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru PESEL możesz złożyć w dowolnym organie gminy.
3. Wniosek możesz złożyć również z pośrednictwem poczty oraz w formie dokumentu elektronicznego – przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Epuap.
Dokumenty prześlij do urzędu korzystając z pisma ogólnego.
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej – /umszczecin/skrytka
4. Jeśli masz dodatkowe pytania, to zadzwoń pod numer telefonu: 91-4245341, 91-4245342 lub napisz maila: wso@um.szczecin.pl

*Rejestr mieszkańców – w rejestrze gromadzone są dane osób, które wykonały obowiązek meldunkowy w Szczecinie.
*Rejestr PESEL – w rejestrze gromadzone są dane osób, które wykonały obowiązek meldunkowy na terenie danej gminy w Polsce.

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 736),
2. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572),
3. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2111).

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2015/06/17
odpowiedzialny/a:
Andrzej Żbikowski
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/06/25 11:11:46
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/06/25 11:11:46 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/06/06 12:27:50 modyfikacja wartości
Eliza Kaberów 2022/10/20 12:31:33 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/09/01 07:15:21 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/07/05 09:37:13 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/07/05 07:11:18 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/06/21 09:26:24 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/10/08 08:14:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 13:35:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/03/14 09:22:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/08/28 09:34:44 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/08/22 08:36:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/08/22 08:23:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 08:11:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/06 10:40:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/08/29 13:40:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/06/17 10:08:26 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/06/17 10:02:37 nowa pozycja