Procedury Urzędu Miasta Szczecin


BAM-III
Opinia dotycząca estetyki i ładu przestrzennego

Podstawa prawna: ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 778). Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 446)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. "Wniosek o wydanie opinii dotyczącej estetyki i ładu przestrzennego" (BAM-1).
  2. Załączniki:
    • 1 egz. - mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, z zaznaczeniem obiektu lub obszaru objętego wnioskiem wraz z podstawowym wymiarowaniem [m] dotyczącym obiektu oraz jego odleglości od obiektów istniejących w najbiższym otoczeniu,
    • 1 egz. - projekt pokazujący w formie graficznej i opisowej elementy objęte wnioskiem,
    • inne załączniki związane z wnioskiem.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

BIuro Architekta Miasta (BAM).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk