przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LXXI
Zniszczenie/zgubienie/kradzież tablic rejestracyjnych i wymiana na tablice z nowym numerem rejestracyjnym

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę - druk upoważnienia dostępny poniżej jako załącznik.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony „Wniosek o wydanie tablic (-y) rejestracyjnych (-ej) z nowym numerem rejestracyjnym z tytułu zniszczenia/zgubienia/kradzieży" (WSO-34).

2. Zabierz ze sobą
• dowód osobisty,
• pisemne upoważnienie od właścicieli pojazdu lub jeśli jesteś jednym ze współwłaścicieli pojazdu zamiast pełnomocnictwa możesz złożyć oświadczenie, że działasz za zgodą większości współwłaścicieli,
• polisa OC (do wglądu).

3. Do wniosku dołącz oryginały poniższych dokumentów
• dowód rejestracyjny,
w przypadku zagubienia tablic(y) - złożone przez właściciela oświadczenie o zagubieniu tablic(y) rejestracyjnych,
• w przypadku ich zniszczenia lub wymiany tablic musisz zwrócić tablice (tablicę) przy składaniu wniosku lub przy odbiorze wtórnika.

ILE ZAPŁACISZ

Opłata skarbowa:
• za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł. (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniasz małżonka, rodzica, dziadków, pradziadków, rodzeństwo oraz pełnoletnie dziecko, wnuków lub prawnuków)

Opłata administracyjna:
• za tablice rejestracyjne:
- na samochód - 80,00 zł (2 tablice),
- na przyczepę - 40,00 zł (1 tablica),
- na motocykl - 40,00 zł (1 tablica),
- na motorower - 30,00 zł (1 tablica),
• tablice indywidualne – 1 000,00 zł,
• tablice zabytkowe:
- samochodowe – 100,00 zł,
- motocyklowe – 50,00 zł,
• za blankiet dowodu rejestracyjnego - 54,00 zł,
• za blankiet pozwolenia czasowego – 18,50 zł (na wniosek),
• komplet nalepek legalizacyjnych – 12,50 zł.

Możesz zapłacić kartą płatniczą przy okienku podczas załatwiania sprawy lub w kasach Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewu z wpisanym rodzajem czynności, numerem VIN i numerem rejestracyjnym pokaż przy składaniu wniosku).

a) opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
b) opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

CZAS OCZEKIWANIA

Czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy – do 30 dni. Jeśli dowód będzie gotowy do odbioru otrzymasz SMS na numer telefonu podany we wniosku o rejestrację pojazdu. Możesz również sam sprawdzić stan realizacji produkcji dowodu na stronie www.info-car.pl

WAŻNE INFORMACJE

Na okres konieczny do wykonania tablic indywidualnych i zabytkowych wydawane są tablice tymczasowe i pozwolenie czasowe.

W tym przypadku opłaty administracyjne są następujące:
• za blankiet pozwolenia czasowego – 13,50 zł (z urzędu), 18,50 zł (na wniosek),
• za tablice rejestracyjne:
- na samochód – 30,00 zł (2 tablice),
- na przyczepę – 15,00 zł (1 tablica),
- na motocykl – 12,00 zł (1 tablica),
- na motorower – 12,00 zł (1 tablica),
• nalepki na tablice tymczasowe – 12,50 zł.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 74a ust. 1 i 8 oraz art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych (tablicy) i ich wtórników (Dz. U. z 2022 r. poz. 1848).
 

udostępnił: Wydział Spraw Obywatelskich, wytworzono: 2015/09/29, odpowiedzialny/a: Andrzej Żbikowski, wprowadził/a: Krzysztof Klusek, dnia: 2023/06/30 10:47:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Klusek 2023/06/30 10:47:50 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/09/13 10:22:29 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/09/05 10:13:51 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/04/29 08:56:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/11 14:10:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 17:20:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/12/05 10:15:51 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/06/28 10:39:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 09:11:01 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/09/06 09:00:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/25 09:24:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/09/29 09:56:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/09/29 09:22:07 nowa pozycja