Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Urząd Stanu Cywilnego
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 260
  usc@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


USC-XVII
Sprowadzenie dokumentu stanu cywilnego z zagranicy

Podstawa prawna: Konwencja Wiedeńska o stosunkach Konsularnych podpisana w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r. (Dz.U. z 1982 r. Nr 13, poz. 98). Konwencje Konsularne zawierane przez Polskę z poszczególnymi państwami. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 1995 r. w sprawie zasad pobierania opłat konsularnych oraz ich wysokości (Dz.U. z 1995 r. Nr 17, poz. 83 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o sprowadzenie aktu stanu cywilnego z zagranicy" (USC-10).
 2. Załączniki:
  • wypełniony "Formularz w sprawie sprowadzenia dokumentu stanu cywilnego z zagranicy" (USC-11) w 2 egzemplarzach.
 3. Do wglądu:
  • dokument stwierdzający tożsamość.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

 • za sprowadzony dokument stanu cywilnego - wysokość opłat ustala Konsulat RP po nadesłaniu dokumentu stanu cywilnego (jeżeli opłata podana jest w walucie obcej, stosuje się przelicznik wg kursu Narodowego Banku Polskiego).

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Sprawy załatwia się w pokoju 213 – złożenie wniosku, w pokoju 214 – odbiór dokumentu, tel. (91) 42 45 258, (91) 42 45 277.
 2. O dokumenty stanu cywilnego może ubiegać się osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy oraz każdy kto wykaże w tym interes prawny.

Załączniki:

udostępnił: Urząd Stanu Cywilnego, wytworzono: 2016/04/06, odpowiedzialny/a: Karol Lipiński, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2017/10/25 11:48:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2017/10/25 11:48:47 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/03/02 09:14:10 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 10:15:54 nowa pozycja