przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-XXII
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

GDZIE ZAŁATWISZ

Formularz możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 lub w sali 20 Filii Urzędu przy ul. Rydla 39–40.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony formularz w formie pisemnej „ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ / NOTIFICATION OF LEAVING THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND” (odrębny dla każdej osoby zgłaszającej wyjazd, również dla dziecka).
2. Dowód osobisty lub paszport.
3. W przypadku zgłoszenia wyjazdu przez pełnomocnika, dodatkowo:
a) pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
b) dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

ILE ZAPŁACISZ

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej – bez opłaty.
Pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu – bez opłaty.
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej – 17 zł.
Możesz zapłacić:
a) kartą płatniczą na stanowisku podczas załatwiania sprawy,
b) kartą płatniczą lub gotówką w kasie Urzędu,
c) kartą płatniczą lub gotówką w opłatomacie w sali 62,
d) przelewem na numer rachunku bankowego
- dla opłaty skarbowej 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
- SWIFT CODE (dla osób wpłacających z zagranicy) BPKOPLPW

Do wniosku dołącz potwierdzenie dokonania zapłaty.

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki.

WAŻNE INFORMACJE

1. Jeśli wyjeżdżasz z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej jesteś obowiązany zgłosić Swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu na pobyt stały skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.
2. Jeśli wyjeżdżasz poza granice Rzeczypospolitej Polskiej bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy jesteś zobowiązany zgłosić Swój wyjazd oraz powrót. Zgłoszenie wyjazdu na pobyt czasowy skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu czasowego.
3. Wyjazd za granicę zgłaszasz w urzędzie, w którym dokonałeś zameldowania najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego.
4. Jeśli masz dodatkowe pytania, to zadzwoń pod numer telefonu: 914245986 lub napisz maila: wso@um.szczecin.pl 
5. Jeśli posiadasz numer PESEL, to formularz możesz złożyć również elektronicznie (wymagany podpis zaufany, osobisty lub kwalifikowany).

Szczegóły dotyczące założenia profilu zaufanego

Dostęp do formularza elektronicznego

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1191),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411 ze zm.),
3. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2018/01/11
odpowiedzialny/a:
Maciej Łabuń
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2022/06/21 09:30:18
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2022/06/21 09:30:18 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/12/28 07:55:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 13:58:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/11 09:36:16 nowa pozycja