przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 528, fax +48 91 42 45 548
    wmir@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WMiRSPN-XIX
Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz jego dotychczasowego najemcy

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Rozdział III Działu II ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Uchwała Nr XVIIII/508/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego” (Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 70/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2014 r.) (WMiRSPN-14).
2. Załączniki:
• tytuł prawny do lokalu.

II.OPŁATY:

Procedura sprzedaży wykonywana jest bezpłatnie.
Po stronie nabywającego leży jednak obowiązek pokrycia kosztów przygotowania lokalu do sprzedaży, których wysokość ustalana jest corocznie i obejmuje wydatki Gminy na wycenę lokalu mieszkalnego oraz dokumentację z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej odnośnie jednego lokalu mieszkalnego w roku poprzedzającym rok, w którym dochodzi do zbycia lokalu z uwzględnieniem aktualnie zawartych umów z rzeczoznawcami. Ponadto nabywający uiszcza opłaty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności wykupowanego lokalu.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 1 roku (okres ten liczy się od daty wpływu wniosku do Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości tut. Urzędu i dotyczy wszczęcia procedury).
Wnioski są załatwiane wg kolejności złożenia, z zastrzeżeniem, iż Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów prawnych Nieruchomościami w pierwszej kolejności realizuje wnioski dotyczące sprzedaży lokali w budynkach wskazanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, w których sprzedaż lokali zminimalizuje koszty utrzymania i zarządzania lokalami oraz wnioski, których priorytetowe załatwienie uzasadnione jest szczególnymi względami społecznymi i okolicznościami związanymi ze sprawą sprzedaży.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów prawnych Nieruchomościami (WMiRSPN).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. Wniosek składa się za pośrednictwem właściwego zarządcy (Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, STBS sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie).
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.
3. W wypadku, gdy dla nieruchomości brak jest założonej księgi wieczystej, bądź trwa regulacja stanu prawnego nieruchomości, w której położony jest dany lokal, sprawa sprzedaży lokalu będzie załatwiona w późniejszym terminie niż ten wskazany w punkcie III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY, który jest terminem uśrednionym w oparciu o termin realizacji wszystkie wnioski złożone do Urzędu Miasta.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
wytworzono:
2015/10/30
odpowiedzialny/a:
Małgorzata Waszak
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/03/17 13:48:16
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/03/17 13:48:16 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/02/13 09:57:10 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/07/08 11:56:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/30 11:02:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/25 09:21:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/06/12 10:08:08 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/05/25 11:13:46 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/06/30 09:51:29 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/21 11:31:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/21 10:27:46 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/03/07 08:34:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/02 14:43:45 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/02 12:41:29 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/10/30 10:34:46 nowa pozycja