przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Księgowości
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 395, fax +48 91 42 45 854
    wks@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WKs-IX
Zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

Podstawa prawna: art. 76 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2018.800 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych" (WKS-7).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Księgowości (WKs).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie odmowne (zażalenie składa się w Biurze Obsługi Interesantów – Kancelaria Główna lub przesyła pocztą). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Księgowości
wytworzono:
2018/12/21
odpowiedzialny/a:
Dorota Pudło-Żylińska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2018/12/21 09:11:31
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2018/12/21 09:11:31 nowa pozycja