panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 528, fax +48 91 42 45 548
    wmir@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WMiRSPN-XVIII
Sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 716 ze zm.). Rozdział III Działu II ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.), Uchwała Nr XLII/1206/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń niespełniających wymogów samodzielności i udziałów w lokalach użytkowych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r., poz. 3499).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego” (WMiRSPN-13).
2. Załączniki:
• tytuł prawny do lokalu,
• mapka sytuacyjna z zaznaczeniem położenia lokalu.

II.OPŁATY:

Procedura sprzedaży wykonywana jest bezpłatnie.
Po stronie nabywającego leży jednak obowiązek pokrycia kosztów przygotowania lokalu do sprzedaży, których wysokość ustalana jest corocznie i obejmuje wydatki Gminy na wycenę lokalu użytkowego oraz dokumentację z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej odnośnie jednego lokalu użytkowego w roku poprzedzającym rok, w którym dochodzi do zbycia lokalu. Ponadto nabywający uiszcza opłaty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności wykupowanego lokalu.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 2 lat od daty wpłynięcia wniosku do tut. Urzędu (jest to termin wszczęcia procedury).

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości (WMiRSPN).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. Wniosek składa się za pośrednictwem właściwego zarządcy (Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, TBS Prawobrzeże sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, STBS sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie).
2. W wypadku, gdy dla nieruchomości brak jest założonej księgi wieczystej, bądź trwa regulacja stanu prawnego nieruchomości, w której położony jest dany lokal, sprawa sprzedaży lokalu będzie załatwiona w późniejszym terminie niż ten wskazany w punkcie III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.

Załączniki:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk