przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Numer Tytuł procedury
WMiRSPN-I Nadawanie na własność gospodarstw rolnych
WMiRSPN-II Nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu dożywotniego użytkowania lub gruntu pod budynkami, które wchodziły w skład gospodarstw rolnych przekazanych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę rolniczą lub emeryturę
WMiRSPN-III Umorzenie lub rozłożenie na raty zaległych opłat wraz z należnymi odsetkami związanych z korzystaniem z lokalu mieszkalnego
WMiRSPN-IV Umorzenie lub rozłożenie na raty zaległych opłat wraz z należnymi odsetkami związanych z korzystaniem z lokalu użytkowego
WMiRSPN-V Zmiana wysokości udziałów w nieruchomościach wspólnych (poprzez ich sprostowanie), w których Gmina Miasto Szczecin jest właścicielem lokali oraz ponoszenia kosztów tych działań
WMiRSPN-VI Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi
WMiRSPN-VII Ustalenie stopnia realizacji uprawnień poprzez nabycie nieruchomości na terenie m. Szczecin za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Polski w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r.
WMiRSPN-VIII Zabudowa wspólnej granicy, zbliżenie się do granicy obiektem mieszkalnym lub innym
WMiRSPN-IX Udostępnienie nieruchomości na potrzeby infrastruktury technicznej
WMiRSPN-X Trwały zarząd - ustanowienie
WMiRSPN-XII Odszkodowanie za działki gruntu wydzielone pod gminne i powiatowe drogi publiczne, które przeszły na własność Miasta Szczecina na podstawie art. 98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
WMiRSPN-XIII Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami
WMiRSPN-XIV Ustanowienie służebności przesyłu dla istniejącej infrastruktury technicznej
WMiRSPN-XVI Trwały zarząd - wygaśnięcie
WMiRSPN-XVII Wgląd w akta
WMiRSPN-XVIII Sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy
WMiRSPN-XIX Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz jego dotychczasowego najemcy
WMiRSPN-XX Sprzedaż garażu na rzecz jego dotychczasowego najemcy
WMiRSPN-XXI Przydział lokalu użytkowego dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
WMiRSPN-XXII Oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej w związku ze sprzedażą części wspólnych nieruchomości przez wspólnotę mieszkaniową
WMiRSPN-XXIII Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
WMiRSPN-XXIV Ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych
WMiRSPN-XXV Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WMiRSPN-XXVI Sprzedaż pomieszczenia gospodarczego na rzecz najemcy / pomieszczenia niespełniającego wymogów samodzielności na rzecz właściciela lokalu przyległego
WMiRSPN-XXVII Sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w drodze przetargu
WMiRSPN-XXVIII Sprzedaż wolnego pomieszczenia gospodarczego w drodze przetargu