panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-XIII
Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu

Podstawa prawna: art. 27, 28, 35 ust. 1 i 2, 38, 39, 40 i 41 w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), oraz art. 2 ust. 1, 7, 7a i 11 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Prezydenta Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (ze zmianami).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o nabycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu” (WZiON-12).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 460 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. W przypadku przygotowania nieruchomości do zbycia wykaz nieruchomości oraz ogłoszenie o przetargu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin pod adresem strony www.bip.um.szczecin.pl  oraz w Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń dostępnej pod adresem strony www.szczecin.eu
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.

Załączniki:

udostępnił: WZiON, wytworzono: 2015/10/30, odpowiedzialny/a: Przemysław Taraciński, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2022/04/21 08:06:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2022/04/21 08:06:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/04/21 08:03:43 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/23 13:46:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/16 10:22:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/02/22 12:50:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/13 11:07:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/02/06 14:43:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/10 11:38:28 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2016/02/12 11:26:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/02 12:37:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/10/30 14:09:22 nowa pozycja

Wydruk