przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Okoliczność złożenia deklaracji powstała od dnia 24 listopada 2015 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

 

Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej DEKLARACJA DOP-1

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej (do dwóch lokali mieszkalnych lub jednego lokalu mieszkalnego i jednego lokalu użytkowego), na których zamieszkują mieszkańcy. Formularz jest przeznaczony dla jednego gospodarstwa domowego. Przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Jeżeli średnie miesięczne zużycie wody dla nieruchomości nie przekracza 4m3  należy złożyć deklarację DOP-2.
Do deklaracji należy dołączyć kopię faktur za zużycie wody za okres, który przyjęto do naliczenia opłaty lub informację z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Pliki do pobrania

 


Nieruchomość w zabudowie wielorodzinnej (z jedną nieruchomością) DEKLARACJA DOP-2*

Formularz przeznaczony dla właścicieli jednej nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej (powyżej dwóch lokali), na których zamieszkują mieszkańcy. Przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

*FORMULARZ DOP-2 PRZEZNACZONY JEST RÓWNIEŻ DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ, JEŻELI ŚREDNIOMIESIĘCZNE ZUŻYCIE WODY NA NIERUCHOMOŚCI, NIE PRZEKRACZA 4 M3

Pliki do pobrania

 


Nieruchomość w zabudowie wielorodzinnej (z wieloma nieruchomościami) DEKLARACJA DOP-2

Formularz przeznaczony dla właścicieli wielu nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej (powyżej dwóch lokali), na których zamieszkują mieszkańcy. Przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Załącznik ZOP-2 przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. Jeżeli właściciel nieruchomości składa deklarację dla większej liczby nieruchomości, dla każdej nieruchomości należy wypełnić odrębny załącznik.

Pliki do pobrania

obowiązujące do 30 czerwca 2019 r.:

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (wskazane w Uchwale Nr X/183/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2015 r.) DEKLARACJA DOP-3

Pliki do pobrania

 


PAMIĘTAJ!

Właściciel nieruchomości ustalający opłatę na podstawie przeciętnych norm zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych do deklaracji powinien dołączyć załącznik „Oświadczenie właściciela nieruchomości niewyposażonej w wodomierz”

Pliki do pobrania


Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmową przeglądarkę plików .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie

udostępnił:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
wytworzono:
2019/12/03
odpowiedzialny/a:
dyrektor wydziału
wprowadził/a:
Tomasz Czerniawski
dnia:
2019/12/03 10:25:38
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2019/12/03 10:25:38 nowa pozycja
Tomasz Czerniawski 2019/12/03 08:54:33 nowa pozycja