Archiwum formularzy deklaracji

Formularze przeznaczone dla właścicieli nieruchomości, dla których obowiązek ponoszenia opłaty powstał przed dniem 25 listopada 2015 r.

  1. Okoliczność złożenia deklaracji powstała w 2013 r.

  2. Okoliczność złożenia deklaracji powstała od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 17 kwietnia 2015 r.

  3. Okoliczność złożenia deklaracji powstała od dnia 18 kwietnia 2015 r. do dnia 24 listopada 2015 r.

  4. Okoliczność złożenia deklaracji powstała od dnia 24 listopada 2015 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

  5. Okoliczność złożenia deklaracji powstała od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Wydruk