panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi
PUNKTACJA DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NAJEM LOKALU KOMUNALNEGO W NABORZE 2012 R. - WYSZUKIWARKA
Za pomocą wyszukiwarki można sprawdzić przyznaną punktację za poszczególne kryteria związane z wnioskami o najem lokali komunalnych (zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin).

  Proszę wpisać swój PESEL :

    
W terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości projektów wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu, wnioskodawca ma prawo do zapoznania się z naliczoną punktacją i zgłoszenia uwag oraz zastrzeżeń, które będą opiniowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Uwagi oraz zastrzeżenia należy kierować listownie na adres Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych: ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin, lub składać na piśmie osobiście w siedzibie ZBiLK w Biurze Obsługi Klienta.