Deklaracja opłat za rok 2013 krok po kroku

 1. Deklarację należy złożyć do 15 czerwca 2013 r.

 2. Deklarację można:

  A. Wypełnić elektronicznie wybierajac przycisk <Wypełnij e-Deklarację> dostępną na stronie eurzad.szczecin.pl,
  • JEŻELI NIE POSIADASZ PODPISU ELEKTRONICZNEGO możesz deklarację wypełnić elektronicznie, zapisać na dysku, przekazać dane, wydrukować deklarację i potwierdzenie, wysłać deklarację pocztą na podany poniżej adres lub złożyć w punktach składania deklaracji*,
    
  • JEŻELI  POSIADASZ PODPIS ELEKTRONICZNY (CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY)  możesz deklarację wypełnić elektronicznie, zapisać na dysku, podpisać podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym E-PUAP i wysłać elektronicznie.

B. Pobrać ze strony eurzad.szczecin.pl wersję .pdf do druku, wydrukować i wypełnić ręcznie, wysłać deklarację pocztą na podany poniżej adres lub złożyć w punktach składania deklaracji*. 

Adres do przesłania deklaracji:

Urząd Miasta Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1,
70-456 Szczecin
z dopiskiem: „ DOP-1” lub „DOP-2”

        3. PAMIĘTAJ do Deklaracji koniecznie dołącz następujące dokumenty:

A. zawsze! - dotychczasową umowę na wywóz odpadów z ostatnim aneksem lub ostatni aneks,
 - przy wypełnianiu deklaracji DOP2 z wieloma nieruchomościami dołączyć załączniki ZOP-2 dla każdej nieruchomości oddzielnie,

B. jeśli dotyczy:

             - oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa,
             - uchwałę wspólnoty wskazującej na zarząd.

        4. Pomoc przy wypełnianiu deklaracji.

W każdym punkcie będzie możliwość pobrania formularza deklaracji, wzoru wypełnienia, złożenia deklaracji, uzyskania informacji dotyczących wypełnienia; udostępnione będą przykładowe wzory wypełnienia deklaracji.
Cały czas można korzystać z infolinii 91 435 11 99, a także kontaktu e-mailowego: gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl

* Od 3 -14 czerwca 2013r. deklaracje można składać w godz. od 7.30 do 18.00 w specjalnie przygotowanych punktach w Urzędzie Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1; w holach trzech wejść do magistratu -  wejście główne tzw. prezydenckie, hol przy  Filharmonii i wejście od ul. Odrowąża oraz w filii Urzędu na Prawobrzeżu przy ul. Rydla.

Wydruk