Deklaracja opłat za odpady krok po kroku

Deklarację  można złożyć na trzy sposoby:

A. Wypełnić elektronicznie deklarację poprzez stronę eurzad.szczecin.pl  i podpisać ją z wykorzystaniem Certyfikatu Kwalifikowanego lub Profilem Zaufanym E-PUAP;

B. Pobrać formularz do druku ze strony eurzad.szczecin.pl i po wypełnieniu deklaracji przesłać podpisaną deklarację pocztą na adres:
Urząd Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin z dopiskiem: „DOP-1” , „DOP-2”, „DOP-2 z ZOP-2, „DOP-3”;

C. Pobrać formularz w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych UM a po wypełnieniu złożyć deklarację bezpośrednio w pok. 34A, 45, 46, 46A, 48, 49, wejście do Urzędu Miasta od ul. Odrowąża. Deklaracje można również pobrać i złożyć w Filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu przy ul. Rydla.
 

Pomoc przy wypełnianiu deklaracji.

Dane właściciela nieruchomości w nowej deklaracji muszą być tożsame z danymi właściciela zawartymi w pierwszej deklaracji. Inaczej mówiąc, jeżeli małżonkowie są współwłaścicielami nieruchomości a deklaracja do urzędu była złożona z danymi żony, to nowa, składana na skutek zmiany stawek, deklaracja też musi wskazywać żonę jako właściciela nieruchomości!

Cały czas można korzystać z informacji pod numerami tel.:
91 435 12 39, 91 435 12 02, 91 435 12 10, 91 435 12 20, 91 435 12 13 (deklaracja, opłaty) oraz 91 435 11 99 (odbiór odpadów, wyposażenie, harmonogamy) a także kontaktu e-mailowego: gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl

Wydruk