panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Deklaracja opłat za odpady krok po kroku

Deklarację  można złożyć następująco:

A. Wypełnić elektronicznie deklarację poprzez stronę eurzad.szczecin.pl  i podpisać ją z wykorzystaniem Certyfikatu Kwalifikowanego lub Profilem Zaufanym E-PUAP;

B. Pobrać formularz do druku ze strony eurzad.szczecin.pl albo w Urzędzie Miasta Szczecin albo w filii Urzędu i po wypełnieniu deklaracji:

  • przesłać podpisaną deklarację pocztą na adres:

Urząd Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin z dopiskiem: „DOP-1” ,

„DOP-2”, „DOP-2 z ZOP-2, „DOP-3”

  • złożyć w godz. od 7.30 do 15.30 za pośrednictwem skrzynki podawczej.

Skrzynki podawcze znajdują się:

  • w przedsionku przed salą Sesyjną Urzędu Miasta (skrzydło po dawnej siedzibie Filharmonii im. M. Karłowicza),
  • przy wejściu do Filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40.


Informacja telefoniczna

W sprawach dotyczących deklaracji: 91 435 12 39, 91 435 12 02, 91 435 12 10, 435 12 13 , 91 435 12 20, 91 435 11 79

W sprawach dotyczących odbiorów odpadów, wyposażenia (worki, pojemniki), harmonogramów: 91 435 11 99 

W sprawie wpłat, stanu konta , upomnień - Wydział Księgowości tel. 91 435 12 14 (stan konta, wpłaty) albo 91 435 1262, 91 424 5400 (upomnienia)

Kontakt e-mailowy w sprawach dotyczących gospodarki odpadami: gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl

Wydruk