panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Formularze deklaracji elektronicznej (e-Deklaracja)

UWAGA:

Za pomocą generatora można wypełnić wyłącznie deklaracje obowiązujące od 25 listopada 2015 r. W przeciwnym wypadku należy przejść do archiwum formularzy deklaracji, wydrukować odpowiedni formularz, wypełnić, podpisać i przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta.

W celu pobrania pozostałych druków należy przejść do archiwum formularzy deklaracji, wydrukować odpowiedni formularz, wypełnić, podpisać i przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta.

Generator deklaracji dostępny dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Zawiera on trzy opcje dla zabudowy jednorodzinnej (DOP - 1*), dla zabudowy wielorodzinnej (DOP-2*) oraz dla właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne ( DOP-3), Deklaracje DOP-3 są przeznaczone dla szkół i ich zespołów, przedszkoli, placówek opiekuńczych dla dzieci w wieku do lat 3 a także cmentarzy.

Generator prowadzi "za rękę" wypełniającego i weryfikuje dane. Po wypełnieniu deklaracji można ją wydrukować, następnie podpisać i wysłać pocztą lub zanieść do Urzędu Miasta.
Właściciele nieruchomości* posiadający kwalifikowany podpis elektroniczny lub Profil Zaufany E-PUAP  po wypełnieniu deklaracji będą mogli ją wysłać przez Internet i tym samym wypełnić ciążący na nich obowiązek prawny

Samo wypełnienie deklaracji na stronie nie wystarczy. Właściciele nieruchomości* nie dysponujący kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym E-PUAP po wypełnieniu deklaracji winni ją wydrukować, podpisać i przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta. Dopiero wówczas wypełnią ciążący na nich obowiązek.

Wzór deklaracji zawierający objaśnienia na temat sposobu wypełniania deklaracji, jej złożenia i następstw wynikających z zawartych w deklaracji danych znajdują się poniżej.

  • Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej wypełniają i składają deklarację DOP-1 lub DOP-2, jeżeli średnie miesięczne zużycie wody dla nieruchomości nie przekracza 4 m3
  • Właściciele nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej wypełniają i składają deklarację DOP-2*. Jeżeli właściciel nieruchomości, będzie składać  deklarację dotyczącą kilku nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej musi wypełnić również załącznik/-ki ZOP-2.

Instrukcja obsługi e-Deklaracji:

Pobierz instrukcję obsługi (.pdf, 1,21 MB)

Uwaga! Pliki zapisane w poprzedniej wersji generatora e-Deklaracji nie są importowane do obecnej wersji systemu. Należy od początku wprowadzić dane o nieruchomościach do nowo obowiązującej aplikacji i zapisać do wykorzystania przy kolejnych zmianach deklaracji.


Wymagania techniczne:

Do korzystanie z aplikacji e-Deklaracji potrzebny jest komputer posiadający przeglądarkę internetową:

  • Microsoft Internet Explorer w wersji 11 lub nowszą,
  • Microsoft EDGE
  • Mozilla Firefox w wersji 53 lub nowszą,
  • Chrome w wersji 58 lub nowszą.

Aby w czasie składania dokumentów możliwe było ich podpisanie komputer powinien posiadać zainstalowaną maszynę wirtualną JAVA - Java Runtime Environment 1.8 lub nowszą.


Wypełnij e-Deklarację:

Objaśnienia do każdego rodzaju deklaracji znajdują się w nagłówku dokumentu, pod przyciskiem "Objaśnienia".

Zakreślony Przycisk 'Objaśnienia', położony w lewym górnym rogu formularza

 

Od 14.12.2020r. jest możliwość złożenia multipodpisu elektronicznego w aplikacji zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotów gospodarczych.
Pamietaj! Po podpisaniu edeklaracji wykonaj akcję „wyslij”!

Wypełnij i wyślij e-Deklarację

Wydruk