panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Formularze deklaracji elektronicznej (e-Deklaracja)

UWAGA:

Za pomocą generatora można wypełnić wyłącznie deklaracje obowiązujące od 25 listopada 2015 r. W przeciwnym wypadku należy przejść do archiwum formularzy deklaracji, wydrukować odpowiedni formularz, wypełnić, podpisać i przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta.

W celu pobrania pozostałych druków należy przejść do archiwum formularzy deklaracji, wydrukować odpowiedni formularz, wypełnić, podpisać i przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta.

Generator deklaracji dostępny dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Zawiera on trzy opcje dla zabudowy jednorodzinnej (DOP - 1*), dla zabudowy wielorodzinnej (DOP-2*) oraz dla właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne ( DOP-3), Deklaracje DOP-3 są przeznaczone dla szkół i ich zespołów, przedszkoli, placówek opiekuńczych dla dzieci w wieku do lat 3 a także cmentarzy.

Generator prowadzi "za rękę" wypełniającego i weryfikuje dane. Po wypełnieniu deklaracji można ją wydrukować, następnie podpisać i wysłać pocztą lub zanieść do Urzędu Miasta.
Właściciele nieruchomości* posiadający kwalifikowany podpis elektroniczny lub Profil Zaufany E-PUAP  po wypełnieniu deklaracji będą mogli ją wysłać przez Internet i tym samym wypełnić ciążący na nich obowiązek prawny

Samo wypełnienie deklaracji na stronie nie wystarczy. Właściciele nieruchomości* nie dysponujący kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym E-PUAP po wypełnieniu deklaracji winni ją wydrukować, podpisać i przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta. Dopiero wówczas wypełnią ciążący na nich obowiązek.

Wzór deklaracji zawierający objaśnienia na temat sposobu wypełniania deklaracji, jej złożenia i następstw wynikających z zawartych w deklaracji danych znajdują się poniżej.

  • Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej wypełniają i składają deklarację DOP-1 lub DOP-2, jeżeli średnie miesięczne zużycie wody dla nieruchomości nie przekracza 6 m3
  • Właściciele nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej wypełniają i składają deklarację DOP-2*. Jeżeli właściciel nieruchomości, będzie składać  deklarację dotyczącą kilku nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej musi wypełnić również załącznik/-ki ZOP-2.

Instrukcja obsługi e-Deklaracji:

Pobierz instrukcję obsługi (.pdf, 1,21 MB)

Uwaga! Pliki zapisane w poprzedniej wersji generatora e-Deklaracji nie są importowane do obecnej wersji systemu. Należy od początku wprowadzić dane o nieruchomościach do nowo obowiązującej aplikacji i zapisać do wykorzystania przy kolejnych zmianach deklaracji.


Wymagania techniczne:

Do korzystanie z aplikacji e-Deklaracji potrzebny jest komputer posiadający przeglądarkę internetową:

  • Microsoft Internet Explorer w wersji 11 lub nowszą,
  • Microsoft EDGE
  • Mozilla Firefox w wersji 53 lub nowszą,
  • Chrome w wersji 58 lub nowszą.

Aby w czasie składania dokumentów możliwe było ich podpisanie komputer powinien posiadać zainstalowaną maszynę wirtualną JAVA - Java Runtime Environment 1.8 lub nowszą.


Wypełnij e-Deklarację:

Objaśnienia do każdego rodzaju deklaracji znajdują się w nagłówku dokumentu, pod przyciskiem "Objaśnienia".

Zakreślony Przycisk 'Objaśnienia', położony w lewym górnym rogu formularza

 

Od 14.12.2020r. jest możliwość złożenia multipodpisu elektronicznego w aplikacji zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotów gospodarczych.
Pamietaj! Po podpisaniu edeklaracji wykonaj akcję „wyslij”!

Wypełnij i wyślij e-Deklarację

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2013/12/17, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2021/05/04 14:36:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2021/05/04 14:36:58 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/01/15 18:12:51 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/12/31 15:47:26 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/12/16 09:06:02 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/12/14 18:04:27 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/12/11 21:34:29 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/12/11 16:11:20 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/12/11 16:06:54 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/08/12 13:21:06 modyfikacja wartości
Agnieszka Korczyńska 2020/03/12 12:23:29 modyfikacja wartości
Agnieszka Korczyńska 2020/03/03 12:56:52 modyfikacja wartości
Agnieszka Korczyńska 2020/03/03 12:24:17 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/12/03 08:45:03 modyfikacja wartości
Agnieszka Korczyńska 2019/06/17 08:18:34 modyfikacja wartości
Agnieszka Korczyńska 2019/06/11 13:54:22 modyfikacja wartości
Agnieszka Korczyńska 2019/06/10 15:54:39 modyfikacja wartości
Agnieszka Korczyńska 2019/06/10 15:53:06 modyfikacja wartości
Agnieszka Korczyńska 2019/06/10 12:13:30 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2019/01/29 09:00:22 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2019/01/28 13:05:29 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/01/23 14:31:14 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/01/22 10:09:13 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/07/05 09:55:05 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/07/05 09:47:44 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/07/05 09:41:22 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/07/05 09:40:18 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/07/05 09:32:04 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2017/07/03 13:53:51 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2017/07/03 13:37:49 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/03/23 08:48:32 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/01/31 10:46:02 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/01/26 14:43:15 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/01/23 10:12:11 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/01/11 12:30:54 modyfikacja wartości
Ewa Rogalińska 2016/01/14 15:03:18 modyfikacja wartości
Ewa Rogalińska 2016/01/14 15:00:10 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/01/14 14:54:42 modyfikacja wartości
Ewa Rogalińska 2016/01/08 09:07:19 modyfikacja wartości
Ewa Rogalińska 2016/01/07 09:31:03 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/11/26 09:00:28 modyfikacja wartości
Ewa Rogalińska 2015/07/15 10:56:44 modyfikacja wartości
Ewa Rogalińska 2015/07/15 08:33:59 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/06/24 10:29:27 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/06/24 10:28:02 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/05/21 09:55:30 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/05/21 09:50:10 modyfikacja wartości
Ewa Szynkowska 2015/04/20 12:43:37 modyfikacja wartości
Ewa Szynkowska 2015/04/20 12:13:34 modyfikacja wartości
Ewa Szynkowska 2015/04/20 12:13:03 modyfikacja wartości
Ewa Szynkowska 2015/02/20 07:57:18 modyfikacja wartości
Wydruk