przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Okoliczność złożenia deklaracji powstała od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej DEKLARACJA DOP-1

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej (do dwóch lokali mieszkalnych lub jednego lokalu mieszkalnego i jednego lokalu użytkowego), na których zamieszkują mieszkańcy. Formularz jest przeznaczony dla jednego gospodarstwa domowego. Przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Jeżeli średnie miesięczne zużycie wody dla nieruchomości nie przekracza 4m3  należy złożyć deklarację DOP-2.
Do deklaracji należy dołączyć kopię faktur za zużycie wody za okres, który przyjęto do naliczenia opłaty lub informację z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Pliki do pobrania


Nieruchomość w zabudowie wielorodzinnej (z jedną nieruchomością) DEKLARACJA DOP-2*

Formularz przeznaczony dla właścicieli jednej nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej (powyżej dwóch lokali), na których zamieszkują mieszkańcy. Przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

*FORMULARZ DOP-2 PRZEZNACZONY JEST RÓWNIEŻ DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ, JEŻELI ŚREDNIOMIESIĘCZNE ZUŻYCIE WODY NA NIERUCHOMOŚCI, NIE PRZEKRACZA 4 M3

Pliki do pobrania

 


Nieruchomość w zabudowie wielorodzinnej (z wieloma nieruchomościami) DEKLARACJA DOP-2

Formularz przeznaczony dla właścicieli wielu nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej (powyżej dwóch lokali), na których zamieszkują mieszkańcy. Przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Załącznik ZOP-2 przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. Jeżeli właściciel nieruchomości składa deklarację dla większej liczby nieruchomości, dla każdej nieruchomości należy wypełnić odrębny załącznik.

Pliki do pobrania

obowiązujące od 1 lipca 2019 r.:

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (wskazane w Uchwale Nr X/183/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2015 r.) DEKLARACJA DOP-3

Pliki do pobrania

 


PAMIĘTAJ!

Właściciel nieruchomości ustalający opłatę na podstawie przeciętnych norm zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych do deklaracji powinien dołączyć załącznik „Oświadczenie właściciela nieruchomości niewyposażonej w wodomierz”

Pliki do pobrania


Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmową przeglądarkę plików .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie

udostępnił:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
wytworzono:
2020/12/31
odpowiedzialny/a:
dyrektor wydziału
wprowadził/a:
Tomasz Czerniawski
dnia:
2020/12/31 20:59:37
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2020/12/31 20:59:37 nowa pozycja