panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


BDO-XXXVIII
Wpis zmian w ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Podstawa prawna: art. 40- 43 ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wpis zmian w ewidencji stowarzyszeń zwykłych” (BDO-9)

Załączniki do wniosku:
• protokół z zebrania członków uprawnionego organu (zebrania członków/członków zarządu/członków organu kontroli wewnętrznej) zawierający:
• porządek zebrania,
• potwierdzenie zdolności zebrania członków do dokonania wnioskowanych zmian,
• podjęte uchwały dotyczące przyjętych zmian,
• lista obecności na zebraniu członków uprawnionego organu z własnoręcznymi podpisami,
• 2 egzemplarze jednolitego tekstu regulaminu (w przypadku jego zmiany).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 7 dni.
Do 60 dni, sprawy szczególnie skomplikowane.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

Załączniki:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk