panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


BDO-XXIII
Wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Podstawa prawna: art. 29 ust. 1 pkt. 3, art. 31, art. 36 – 39, art. 40b ust. 1 pkt. 6) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych” (BDO-20)
2. Załączniki do wniosku:
• sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji, zawierające informacje o podjętych działaniach w ramach likwidacji m.in. o zaspokojeniu wszelkich zobowiązań stowarzyszenia, o bilansie na dzień otwarcia i zamknięcia likwidacji,
• dowody na upublicznienie wiadomości o likwidacji stowarzyszenia zwykłego.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub do 14 dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia braków we wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

Załączniki:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk