przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Gospodarki Komunalnej
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 630, fax +48 91 42 45 627
  wgk@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WGK-LII
Krajowy transport osób – decyzja w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu

Podstawa prawna: art. 18 ust. 1 pkt. 1 lit. b, c, d, d1, art. 20, art. 20a, art. 22 ust. 1 i 4, art. 41 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie rozkładów jazdy. § 23 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu” (WGK-43).
2. Załączniki:

 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie rozkładów jazdy - 2 egzemplarze,
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi – przewozy regularne / potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi - przewozy regularne specjalne,
 • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach – przewozy regularne,
 • informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu – przewozy regularne specjalne,
 • cennik z uwzględnieniem ceny biletów ulgowych – przewozy regularne,
 • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy – przewozy regularne,
 • inne dokumenty istotne w sprawie.

Uwaga: decyzja w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu nie może być wydana na okres dłuższy niż okres ważności zezwolenia.

II.OPŁATY:

Opłata administracyjna:

 • za czynności administracyjne za wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu (opłata jest wnoszona przed odbiorem decyzji) – 40,00 zł.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin w Banku PKO BP S.A. nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję (odwołanie składa się w sali nr 62 w Kancelarii).

VI.UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii.
 

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Gospodarki Komunalnej
wytworzono:
2016/05/19
odpowiedzialny/a:
Daria Radzimska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/06/12 11:32:44
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/06/12 11:32:44 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/01/19 11:24:02 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/01/19 10:16:34 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/01/19 10:16:05 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/11/14 08:53:02 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/02/16 11:06:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/09/10 08:05:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/08/02 11:07:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/08 09:02:21 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/13 14:54:02 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/03 13:44:12 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:08:42 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/04/09 08:32:12 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/12/05 14:28:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/12/05 08:57:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/12 10:27:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/19 08:16:46 nowa pozycja