przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


BDO-I
Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Podstawa prawna: art. 40-43 ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2261 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych” (BDO-1)
2. Załączniki do wniosku (oryginały dokumentów):
• protokół z zebrania założycielskiego podpisany przez przewodniczącego zebrania i protokolanta zawierający:

  1. porządek zebrania,
  2. uchwałę o powołaniu stowarzyszenia zwykłego,
  3. uchwałę o przyjęciu regulaminu,
  4. uchwałę dotyczącą wskazania adresu siedziby,
  5. uchwałę o wyborze przedstawiciela albo zarządu, a także wyboru organu kontroli wewnętrznej (jeśli jest przewidziany w regulaminie),
     

• lista członków założycieli (minimum 3 osoby), zawierająca dane: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, własnoręczny podpis,
• imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe lub wszystkich członków zarządu (jeżeli zarząd jest przewidziany w regulaminie),
• imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL wszystkich członków organu kontroli wewnętrznej (jeśli jest przewidziany w regulaminie),
• adres siedziby stowarzyszenia zwykłego,
• 2 egzemplarze regulaminu działalności.

II. OPŁATY:

Złożenie wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nie podlega opłacie. Wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia BDO-13 (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub do 14 dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia braków we wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku gdy Prezydent Miasta Szczecin nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek do sądu rejestrowego o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Odpowiedź na skargę wraz z aktami sprawy jest przekazywana do sądu administracyjnego w terminie 14 od dnia wniesienia skargi. Sąd rozpoznaje skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt sprawy wraz z odpowiedzią na skargę.

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Dialogu Obywatelskiego
wytworzono:
2016/05/20
odpowiedzialny/a:
Magdalena Błaszczyk
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2021/10/14 07:46:55
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/10/14 07:46:55 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2018/06/05 10:23:40 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2018/06/05 10:18:08 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/01 14:46:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/01 11:11:29 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/02/01 10:07:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/06/15 17:30:49 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/06/10 11:37:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/06/07 13:20:02 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/06/07 13:00:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/20 13:16:43 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/20 13:15:28 nowa pozycja