Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-XCVI
Krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć:
• w Biurze Obsługi Interesantów w kancelarii w sali 62 lub w filii UM sala 20.
• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Szczecin – Biuro Obsługi Interesantów Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
• za pośrednictwem platformy EPUAP.
Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zdalnie, zadzwoń pod numer telefonu:
91-42-45-604 lub 91-42-45-848.
Dokumenty odbierzesz:
• osobiście z dowodem osobistym,
• przez pełnomocnika,
• za pośrednictwem poczty.

PRZYGOTUJ

1. „Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozu osób samochodem osobowym” (BOI-48).
2. Do wniosku dołącz:
• „Oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawowych” (BOI-63) - dotyczy członków zarządu spółki, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
• kserokopia badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
• kserokopia badań psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
• kopia prawa jazdy, a w przypadku dokumentu wydanego za granicą, wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej
• zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
 - zaświadczenie to jest ważne tylko miesiąc od daty jego uzyskania,
 - obowiązuje ono zarówno przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców, jak również osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz,
 - w przypadku obcokrajowców spoza Unii Europejskiej i spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego dodatkowo zaświadczenie o niekaralności wystawione przez właściwe organy państwa ich pochodzenia - wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku, wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego ustanowionego w Polsce albo właściwego konsula (dotyczy zarówno przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy),
• „Wykaz pojazdów” (BOI-49) zawierający informacje o pojazdach zgłoszonych do licencji oraz rodzaj tytułu prawnego do dysponowania pojazdami,
• dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji (dotyczy nowej licencji),
• kserokopia umowy spółki cywilnej (w przypadku, gdy wspólnicy spółki cywilnej chcą uzyskać wspólną licencję),
3. Oryginały dokumentów do wglądu.

ILE ZAPŁACISZ

1. Opłata za udzielenie licencji (podstawa):
• 320 zł - na okres od 2 do 15 lat,
• 380 zł - na okres od 16 do 30 lat,
• 450 zł - na okres od 31 do 50 lat.
2. Opłata w wysokości 11% od podstawy - za każdy wydany wypis dla pojazdu zgłoszonego do licencji.

Tą opłatę możesz zapłacić w kasach Urzędu (zlecenie wpłaty przekaże urzędnik podczas przyjmowania wniosku) lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470.

CZAS OCZEKIWANIA

Do 30 dni.

WAŻNE INFORMACJE

1. W przypadku przeniesienia uprawnień po śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej lub komandytowej:
• do wniosku dołącz akt zgonu przedsiębiorcy wraz z dokumentami potwierdzającymi wstąpienie na jego miejsce spadkobiercy,
• opłata w tym przypadku wynosi 5% opłaty jak za udzielenie licencji. Opłata za każdy wydany wypis w ramach przeniesienia uprawnień wynikających z licencji - w wysokości 1% opłaty jak za udzielenie licencji.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.Dz.U.2022.2201 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916 ze zm.).
 

Załączniki:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/11/03, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Konrad Batogowski, dnia: 2023/09/13 09:31:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/09/13 09:31:07 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/01/20 09:16:49 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/02/28 11:40:51 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/10/21 08:52:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/02 07:18:03 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2019/12/30 13:35:33 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2019/12/30 13:33:43 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/23 10:54:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/23 09:36:11 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/07 14:48:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/16 09:49:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/05/07 10:13:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:28:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/01/21 11:47:35 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2018/01/18 09:38:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/08 08:30:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 09:44:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/18 07:38:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/03 10:47:08 nowa pozycja