Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-XV
Bezprzetargowe nabycie dzierżawionych gruntów zabudowanych

Podstawa prawna: art. 37 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o nabycie dzierżawionej nieruchomości gruntowej, która została zabudowana” (WZiON-14).
2. Załączniki:
• dwa aktualne egzemplarze mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z naniesioną ołówkiem lokalizacją gruntu (mapę można uzyskać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie ul. Odrowąża 1),
• kopia decyzji pozwolenia na budowę i kopia decyzji na użytkowanie obiektu budowlanego (oryginał do wglądu),
• kopia umowy/umów dzierżawy zawarta na okres co najmniej 10 lat (oryginał/y do wglądu),
• dokument potwierdzający nabycie prawa do nakładów poniesionych na wybudowanie budynku na dzierżawionym gruncie (wykazanie kolejnych podmiotów uprzednio uprawnionych do nakładów).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 315 dni*

* ulega przedłużeniu w przypadku kiedy wnioskowana nieruchomość wymaga dokonania podziału geodezyjnego. Podział geodezyjny wykonywany jest przez uprawnionego geodetę, który wyłaniany jest w przetargu w trybie Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
* może ulec przedłużeniu z uwagi na zlecanie wycen nieruchomości rzeczoznawcy majątkowemu wyłanianemu w przetargu w trybie Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze Wydziału.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk