Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Informacje o deklaracjach

Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej DEKLARACJA DOP-1

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej (do dwóch lokali mieszkalnych lub jednego lokalu mieszkalnego i jednego lokalu użytkowego), na których zamieszkują mieszkańcy. Formularz jest przeznaczony dla jednego gospodarstwa domowego. Przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Jeżeli średnie miesięczne zużycie wody dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej nie przekracza 6m3 należy złożyć deklarację DOP-2.
Do deklaracji należy dołączyć kopię faktur za zużycie wody za okres, który przyjęto do naliczenia opłaty lub informację z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Pliki do pobrania

 

Nieruchomość w zabudowie wielorodzinnej (z jedną nieruchomością) DEKLARACJA DOP-2*

Formularz przeznaczony dla właścicieli jednej nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej (powyżej dwóch lokali), na których zamieszkują mieszkańcy. Przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

*FORMULARZ DOP-2 PRZEZNACZONY JEST RÓWNIEŻ DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ, JEŻELI ŚREDNIOMIESIĘCZNE ZUŻYCIE WODY NA NIERUCHOMOŚCI, NIE PRZEKRACZA 6 M3

Pliki do pobrania

 

Nieruchomość w zabudowie wielorodzinnej (z wieloma nieruchomościami) DEKLARACJA DOP-2

Formularz przeznaczony dla właścicieli wielu nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej (powyżej dwóch lokali), na których zamieszkują mieszkańcy. Przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Załącznik ZOP-2 przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. Jeżeli właściciel nieruchomości składa deklarację dla większej liczby nieruchomości, dla każdej nieruchomości należy wypełnić odrębny załącznik.

Pliki do pobrania

Obowiązujące od stycznia 2023 r.

Obowiązujące od kwietnia 2023 r.

Obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (wskazane w Uchwale Nr XVI/536/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2020 r.) DEKLARACJA DOP-3

Pliki do pobrania

 

PAMIĘTAJ!

Właściciel nieruchomości ustalający opłatę na podstawie przeciętnych norm zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych do deklaracji powinien dołączyć załącznik „Oświadczenie właściciela nieruchomości niewyposażonej w wodomierz”

Pliki do pobrania


Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmową przeglądarkę plików .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Rodzaje deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Od 25 listopada 2015 r. obowiązują nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeżeli okoliczność powodująca złożenie deklaracji powstała po dniu 01 listopada 2015 r. właściciel nieruchomości składa deklaracje na nowym formularzu. W przeciwnym wypadku należy przejść do archiwum formularzy deklaracji.

udostępnił: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, wytworzono: 2015/05/21, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2023/04/17 10:18:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2023/04/17 10:18:48 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/01/10 14:21:06 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/01/24 08:17:36 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/01/13 14:55:02 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/12/30 12:41:01 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/10/12 10:08:39 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/01/13 13:13:12 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/01/05 12:52:17 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/12/31 21:00:03 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/12/31 20:53:03 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/04/30 15:52:56 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/04/30 15:47:08 modyfikacja wartości
Agnieszka Korczyńska 2019/12/19 10:44:22 modyfikacja wartości
Agnieszka Korczyńska 2019/12/19 10:41:29 modyfikacja wartości
Agnieszka Korczyńska 2019/12/19 10:36:21 modyfikacja wartości
Agnieszka Korczyńska 2019/12/19 10:33:24 modyfikacja wartości
Agnieszka Korczyńska 2019/12/19 10:22:07 modyfikacja wartości
Agnieszka Korczyńska 2019/12/19 10:14:58 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/12/03 10:55:02 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/12/03 10:22:57 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/12/03 08:55:01 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/12/03 08:53:40 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/12/03 08:43:37 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/06/11 12:22:10 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/06/11 12:16:05 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/06/11 11:47:20 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/06/11 11:44:32 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/02/16 09:13:06 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/11/26 08:54:48 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/11/26 08:50:33 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/06/24 11:12:41 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/06/24 11:10:25 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/06/24 11:05:07 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/06/24 11:02:49 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/05/21 11:51:31 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/05/21 10:17:04 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/05/21 09:54:38 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/05/21 09:48:18 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/05/21 09:45:06 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/05/21 09:40:22 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/05/21 09:30:30 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/05/21 09:28:03 nowa pozycja