Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Wydział Oświaty

Numer Tytuł procedury
WOś-I Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
WOś-II Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika stanowiące pomoc de minimis
WOś-III Wpis do ewidencji niepublicznych szkół /placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne (dotyczy także dokonania zmian we wpisie do ewidencji)
WOś-IV Wykreślenie wpisu z ewidencji niepublicznych szkół /placówek prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin
WOś-V Przyznanie dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
WOś-VI Stypendia i zasiłki szkolne
WOś-VII Skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego
WOś-VIII Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Oświaty
WOś-IX Przewóz dziecka/ucznia niepełnosprawnego środkami transportu Sekcji ds. Obsługi Komunikacyjnej Osób z Niepełnosprawnością (SOKON)
WOś-X Wpis innej formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego) do ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne
WOś-XI Zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka w przypadku zapewnienia dowożenia przez rodziców/opiekunów prawnych
WOś-XII Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WOś-XIII Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego z mocy prawa
WOś-XIV Wgląd w akta