przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Wydział Oświaty

Numer Tytuł procedury
WOś-I Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (według tzw. „starej ścieżki”- do 31 sierpnia 2027 r.)
WOś-II Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika stanowiące pomoc de minimis
WOś-III Wpis do ewidencji niepublicznych szkół /placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne (dotyczy także dokonania zmian we wpisie do ewidencji)
WOś-IV Wykreślenie wpisu z ewidencji niepublicznych szkół /placówek prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin
WOś-V Przyznanie dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
WOś-VI Stypendia i zasiłki szkolne
WOś-VII Skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego
WOś-VIII Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Oświaty
WOś-IX Przewóz dziecka/ucznia niepełnosprawnego środkami transportu Sekcji ds. Obsługi Komunikacyjnej Osób z Niepełnosprawnością (SOKON)
WOś-X Wpis innej formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego) do ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne
WOś-XI Zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka w przypadku zapewnienia dowożenia przez rodziców/opiekunów prawnych
WOś-XII Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WOś-XIII Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego z mocy prawa
WOś-XIV Wgląd w akta
WOś-XV Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (według tzw. „nowej ścieżki”)