przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Numer Tytuł procedury
WZKiOL-II Uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
WZKiOL-III Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
WZKiOL-IV Decyzja uchylająca uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
WZKiOL-V Decyzja zmieniająca uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
WZKiOL-VI Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy
WZKiOL-VII Pokrywanie należności mieszkaniowej żołnierzom
WZKiOL-VIII Uznanie osoby za sprawującą bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
WZKiOL-IX Uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za żołnierza samotnego
WZKiOL-X Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
WZKiOL-XI Ulga w spłacie należności z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską Szczecin
WZKiOL-XII Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w postępowaniu uproszczonym
WZKiOL-XIII Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WZKiOL-XIV Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia złożonego w trybie administracyjnym
WZKiOL-XV Wgląd w akta
WZKiOL-XVI Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej
WZKIOL-XVII Zezwolenie na przeprowadzenie masowej imprezy sportowej
WZKiOL-XVIII Aneksowanie zawartej umowy
WZKiOL-XIX Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie zgody na wykonywanie lotu / lotów w granicach administracyjnych miasta Szczecin na wysokości mniejszej niż 1500 m nad poziomem terenu, w tym przez statki powietrzne lotnictwa wojskowego w ramach uroczystości państwowych