Prezydent Miasta

Prezydent Miasta | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Pokój Telefon
Krzystek Piotr  Prezydent Miasta Szczecin   100   91 4245204, kom. 693393393, 91 4225332, fax 91 4245855
Przepiera Michał  Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   102   91 4351100, fax 91 4230806, kom. 607573418
Soska Krzysztof  Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   102   kom. 603181842, fax 91 4230806, 91 4223927, 91 4245208
Szotkowska Anna  Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   165   kom. 603323033, fax 91 4221129, 91 4245050
Wacinkiewicz Daniel  Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   170   kom. 607211751, fax 91 4245207, 91 4245209
Lipiński Stanisław  Skarbnik Miasta   119   fax 91 4245854, 91 4245212, kom. 603947815, 91 4220629
Słoka Ryszard  Sekretarz Miasta   115   fax 91 4222340, 91 4245200, kom. 697920927

Wydruk