Jednostki Organizacyjne UM

Prezydent Miasta | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Lp. Nazwa Jednostki Symbol Jednostki
Biuro Architekta Miasta BAM  
Biuro Dialogu Obywatelskiego BDO  
Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych BOIN  
Biuro ds. Zamówień Publicznych BZP  
Biuro Geodety Miasta BGM  
Biuro Informacji Publicznej BIP  
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych BIiRO  
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków BMKZ  
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów BMRK  
10  Biuro Nadzoru Właścicielskiego BNW  
11  Biuro Obsługi Interesantów BOI  
12  Biuro Obsługi Urzędu BOU  
13  Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego BPPP  
14  Biuro Prawne BP  
15  Biuro Prezydenta Miasta BPM  
16  Biuro Rady Miasta BRM  
17  Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa BSiMSP  
18  Inspektor Ochrony Danych IOD  
19  Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy Sp. P. KRP  
20  Pełnomocnicy PM poza strukturą Wydziałów PELNOMOCNICY  
21  Portiernia UM P  
22  Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa KASA PKZP  
23  Prezydent Miasta, Zastępcy PM, Sekretarz i Skarbnik KPM  
24  Służba BHP - Samodzielne stanowisko pracy BHP  
25  Urząd Stanu Cywilnego USC  
26  Wydział Egzekucji Administracyjnej WEA  
27  Wydział Gospodarki Komunalnej WGK  
28  Wydział Informatyki WInf  
29  Wydział Inwestycji Miejskich WIM  
30  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego WKiAW  
31  Wydział Księgowości WKs  
32  Wydział Kultury WK  
33  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości WMiRSPN  
34  Wydział Ochrony Środowiska WOŚr  
35  Wydział Organizacyjny WO  
36  Wydział Oświaty WOś  
37  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych WPiOL  
38  Wydział Sportu WS  
39  Wydział Spraw Obywatelskich WSO  
40  Wydział Spraw Społecznych WSS  
41  Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej WUiAB  
42  Wydział Zarządzania Finansami Miasta WZFM  
43  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności WZKiOL  
44  Wydział Zarządzania Projektami WZP  
45  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami WZiON  

Wydruk