przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Jednostki Organizacyjne UM

Prezydent Miasta | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Lp. Nazwa Jednostki Symbol Jednostki
Biuro Dialogu Obywatelskiego BDO  
Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych BOIN  
Biuro ds. Zamówień Publicznych BZP  
Biuro Geodety Miasta BGM  
Biuro Informacji Publicznej BIP  
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych BIiRO  
Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń BKiCR  
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków BMKZ  
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów BMRK  
10  Biuro Nadzoru Właścicielskiego BNW  
11  Biuro Obsługi Interesantów BOI  
12  Biuro Obsługi Urzędu BOU  
13  Biuro Ochrony Danych BOD  
14  Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego BPPP  
15  Biuro Prawne BP  
16  Biuro Prezydenta Miasta BPM  
17  Biuro Rady Miasta BRM  
18  Biuro Rewitalizacji BR  
19  Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa BSiMSP  
20  Biuro Zarządzania Energią BZE  
21  Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy Sp. P. KRP  
22  Koordynator ds. dostępności KD  
23  Pełnomocnicy PM poza strukturą Wydziałów PELNOMOCNICY  
24  Portiernia UM P  
25  Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa KASA PKZP  
26  Prezydent Miasta, Zastępcy PM, Sekretarz i Skarbnik KPM  
27  Służba BHP - Samodzielne stanowisko pracy BHP  
28  Urząd Stanu Cywilnego USC  
29  Wydział Architektury i Budownictwa WAiB  
30  Wydział Egzekucji Administracyjnej WEA  
31  Wydział Gospodarki Komunalnej WGK  
32  Wydział Informatyki WInf  
33  Wydział Inwestycji Miejskich WIM  
34  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego WKiAW  
35  Wydział Księgowości WKs  
36  Wydział Kultury WK  
37  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości WMiRSPN  
38  Wydział Ochrony Środowiska WOŚr  
39  Wydział Organizacyjny WO  
40  Wydział Oświaty WOś  
41  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych WPiOL  
42  Wydział Sportu WS  
43  Wydział Spraw Obywatelskich WSO  
44  Wydział Spraw Społecznych WSS  
45  Wydział Zarządzania Finansami Miasta WZFM  
46  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności WZKiOL  
47  Wydział Zarządzania Projektami WZP  
48  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami WZiON