panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Kierownicy

Prezydent Miasta | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Lp. Nazwisko i imię Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Adamowski Dariusz  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych   Kierownik Referatu     91 4245620
Bargiel Małgorzata  Straż Miejska   Komenda    Główny Księgowy     91 4427616
Batko Katarzyna  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. zasobu nieruchomości   Kierownik Referatu     91 4245775
Bilicki Arkadiusz  Straż Miejska   Oddział interwencyjno - prewencyjny Prawobrzeże   Zastępca Naczelnika Oddziału     91 4427634
Bińkowska Marta  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Inżynierii   Kierownik Zespołu     91 4245747
Biwan Barbara  Straż Miejska   Referat Ruchu Drogowego   Kierownik Referatu     tel./fax 91 4427612
Bolek Tadeusz  Straż Miejska   Referat Dyżurnych (SM-DTM)   Kierownik Referatu     91 4427603
Borko-Niemiro
Irena 
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Zespół Organizacyjno-Administracyjny   Kierownik Zespołu     91 4245183
Budniak Małgorzata  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Pracownia Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Kierownik Pracowni     91 4245185
10  Charęza Marcin  Wydział Gospodarki Komunalnej   Referat ds. organizacji ruchu   Kierownik Referatu     91 4245614
11  Chechelska Katarzyna  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Referat Dodatków Mieszkaniowych   Kierownik Referatu     91 4427154
12  Chmielewska Aleksandra  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej     Główny Księgowy     91 4245197
13  Cichecka Sylwia  Wydział Inwestycji Miejskich   Referat ds. Terenowo-Prawnych   Kierownik Referatu     91 4245488
14  Ciszewski Marek  Wydział Oświaty   Referat Programów Wspierających    Kierownik Referatu      91 4245787
15  Czapiewska Marta  Wydział Zarządzania Projektami   Referat ds. zarządzania projektami i monitorowania ich realizacji   Kierownik Referatu     91 4802010
16  Czasnojć Mariusz  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego     Starszy Inspektor - Kierownik     91 4245151
17  Diug Joanna  Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Referat Północ   p.o. Kierownik Referatu     91 4245583
18  Dobrowolska Dorota  Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Referat Prawobrzeże   Kierownik Referatu     91 4245571
19  Dolot Krzysztof  Straż Miejska   Referat Wodny    Kierownik Referatu     fax 91 4427629, 91 4427600/601
20  Dołgoszyja Dariusz  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Programowania Rozwoju i Systemów Informatycznych   Kierownik Zespołu     91 4245741
21  Falkiewicz-Szult
Radosław 
Wydział Spraw Społecznych   Zespół ds. Integracji Społecznej   Kierownik Zespołu     91 4351145
22  Frydrychowicz Iwona  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Orzecznictwa   Kierownik Referatu     91 4245763
23  Gabinowska Joanna  Biuro Dialogu Obywatelskiego   Referat ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi   Kierownik Referatu     91 4245914
24  Haraburda Jolanta  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Biuro Obsługi Interesanta   Kierownik Referatu     91 4427120
25  Hnatkowska Agnieszka  Wydział Informatyki   Referat Portali Informacyjnych   Kierownik Referatu     91 4245713
26  Jagiełło Irena  Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Pojazdów   Kierownik Referatu    
27  Jakubowska Anna  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Dział Administracyjno-Gospodarczy   Kierownik Działu     91 4245037
28  Jankowski Grzegorz  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Referat ds. Służebności i Trwałych Zarządów   Kierownik Referatu     91 4245522
29  Jurkiewicz Agnieszka  Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Kierownik Referatu    
30  Kaczorowska Anna  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatku od środków transportowych i Opłaty Skarbowej   Kierownik Referatu     91 4245380
31  Kamińska Agata  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Dział Zaopatrzenia i Transportu   Kierownik Działu     91 4351160
32  Karczewicz Marlena  Wydział Księgowości   Referat ewidencji należności budżetowych   Kierownik Referatu     91 4245403
33  Kardel Anna  Wydział Organizacyjny   Referat Skarg i Wniosków   p.o. Kierownika Referatu     91 4245243
34  Kawecka Izabela  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Referat Świadczeń Wychowawczych   Kierownik Referatu     91 4472571
35  Kęsicki Jarosław  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego   Kierownik MCZK     91 4245687, 91 4223719
36  Klimek Sławomir  Wydział Informatyki   Referat Oprogramowania   Kierownik Referatu     91 4245720
37  Koksa Magdalena  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania   Kierownik Zespołu     91 4351190
38  Kopocińska Jolanta  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych   Kierownik Referatu     91 4245851
39  Korzeniowska Ewa  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Pracownia Katastru Nieruchomości   Kierownik Pracowni     91 4245192
40  Kosior Lesław  Straż Miejska   Oddział interwencyjno - prewencyjny Śródmieście   Naczelnik Oddziału     91 4427624
41  Kotarska Maria  Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych     Główny Specjalista     91 4245696
42  Kotiasz Waldemar  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Zespół Informatyki   Kierownik Zespołu     91 4245188
43  Krauze Katarzyna  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Komunikacji   Kierownik Zespołu     91 4245742
44  Kromski Grzegorz  Straż Miejska   Oddział interwencyjno - prewencyjny Prawobrzeże   Naczelnik Oddziału     91 4427634
45  Krynicka Iwona  Wydział Informatyki   Referat Obiegu Dokumentów   Kierownik Referatu     91 4245717
46  Krysztofik Katarzyna  Biuro Obsługi Interesantów   Referat Działalności Gospodarczej   Kierownik Referatu     91 4245124
47  Kusz Monika  Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Praw Jazdy   Kierownik Referatu    
48  Lipczyńska Iwona  Wydział Inwestycji Miejskich   Referat ds. Inwestycji Komunikacyjnych i Uzbrojenia   Kierownik Referatu     91 4245497
49  Lisiecka Wioletta  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Urbanistyczny Prawobrzeże   Kierownik Zespołu     91 4245746
50  Łukasiewicz Monika  Biuro Geodety Miasta   Referat Administracji Geodezyjniej   Kierownik Referatu     91 4245541
51  Majdańska Joanna  Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Kierownik Referatu    
52  Makowski Andrzej  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Służba Ochrony Mienia   Kierownik Zespołu     91 4245296
53  Maniszewska Renata  Wydział Gospodarki Komunalnej   Referat ds. systemu gospodarowania odpadami   Kierownik Referatu     91 4245162
54  Markiewicz Grzegorz  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Dział Techniczny   Kierownik Działu     91 4245039
55  Markiewicz Karolina  Wydział Spraw Społecznych   Zespół ds. Ekonomiczno-Finansowych   Kierownik Zespołu     91 4245547
56  Marzec Robert  Straż Miejska   Oddział interwencyjno - prewencyjny Północ    Naczelnik Oddziału     91 4427632
57  Maszało Eliza  Urząd Stanu Cywilnego   Referat zasobów USC   Kierownik Referatu    
58  Matusiak Renata  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Referat ds. Mieszkalnictwa   Kierownik Referatu     91 4245451
59  Mełech Grzegorz  Straż Miejska   Referat Gospodarczo - Zaopatrzeniowy    p.o. Kierownik Referatu     91 4427630
60  Midera Marta  Wydział Informatyki   Referat Projektów   Kierownik Referatu     91 4245034
61  Mirek Bożena  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi   Kierownik Referatu     91 4351211
62  Młynarczyk Dorota  Wydział Ochrony Środowiska   Referat ds. oddziaływań na środowisko   Kierownik Referatu     91 4245470
63  Morawski Adam  Biuro Prezydenta Miasta   Referat ds. Komunikacji Społecznej i Internetowej    Kierownik Referatu     91 4245600
64  Mroczkowska Joanna  Wydział Egzekucji Administracyjnej   Referat nr 2 ds. rejonów egzekucyjnych   Kierownik Referatu     91 4245810
65  Narożna Alicja  Wydział Spraw Społecznych   Zespół ds. Polityki Rodzinnej i Senioralnej   Kierownik Zespołu     91 4245821
66  Nuckowska Anna  Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Referat Zachód   Kierownik Referatu     91 4245574
67  Ogrodniczak Tadeusz  Straż Miejska   Referat Dyżurnych (SM-DTM)   Zastępca Kierownika Referatu     91 4427603
68  Oleszczuk-Iber
Marzena 
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Referat ds. Sprzedaży Lokali   Kierownik Referatu     91 4245767
69  Panecki Andrzej  Straż Miejska   Referat Wykroczeń    Kierownik Referatu, Stanowisko ds. BHP i PPOŻ.     tel./fax 91 4427621
70  Paszkiewicz Grzegorz  Wydział Informatyki   Zespół Miejskiej Infrastruktury Teletechnicznej   Kierownik Zespołu     91 4351260
71  Pawłowski Wiesław  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego     Starszy Inspektor - Kierownik     91 4245151
72  Piasecka Aleksandra  Biuro Prezydenta Miasta   Referat ds. Obsługi Organizacyjnej i Współpracy Międzynarodowej   Kierownik Referatu     91 4245359
73  Piechowiak Arkadiusz  Straż Miejska   Oddział interwencyjno - prewencyjny Śródmieście   Zastępca Naczelnika Oddziału     91 4427624
74  Piecuch Dorota  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych   Kierownik Referatu     91 4427121
75  Piotrowska Magdalena  Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych   Referat Techniczny   Kierownik Referatu     91 4245780
76  Półtorak Aleksandra  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat przekształceń własnościowych   p.o. Kierownik Referatu     91 4245683
77  Przeworska Emilia  Wydział Księgowości   Referat rozliczeń finansowych   Kierownik Referatu     91 4245413
78  Radzimska Daria  Wydział Gospodarki Komunalnej   Referat ds. gospodarki komunalnej   Kierownik Referatu     91 4245459
79  Ramza Maciej  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Pracownia Narad Koordynacyjnych   Kierownik Zespołu     91 4351248
80  Rogacka Alicja  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych   Kierownik Referatu     91 4245467
81  Rogowska Ewa  Wydział Księgowości   Referat windykacji dochodów majątkowych   p.o. Kierownik Referatu     91 4245412
82  Rogowski Łukasz  Wydział Księgowości   Referat kontroli podatkowej i zabezpieczeń   Kierownik Referatu     91 4245410
83  Rzymska-Satkiewicz
Ewa 
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Referat ds. architektury i urbanistyki - warunki zabudowy   Kierownik Referatu     91 4245575
84  Sandej Małgorzata  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Referat Koordynacji i Nienależnych Świadczeń   Kierownik Referatu     91 4427144
85  Sieradzki Andrzej  Straż Miejska   Oddział interwencyjno - prewencyjny Zachód   Naczelnik Oddziału     91 4427636
86  Skłodowska Dorota  Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Referat ds. architektury i urbanistyki - inwestycje celu publicznego, podziały nieruchomości   Kierownik Referatu     91 4245582
87  Słowińska Agnieszka  Wydział Informatyki   Referat Wsparcia Użytkowników   Kierownik Referatu     91 4245708
88  Sobótka Magdalena  Wydział Księgowości   Referat windykacji podatków i opłat budżetowych   Kierownik Referatu     91 4245397
89  Sokołowska Anna  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Urbanistyczny Śródmieście-Zachód   Kierownik Zespołu     91 4245744
90  Sotek Danuta  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Dział Księgowości   Główna Księgowa     91 4351150
91  Stępień Barbara  Wydział Ochrony Środowiska   Stanowisko ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień   Kierownik Referatu     91 4245633
92  Strombek Ewa  Biuro Geodety Miasta   Referat Katastru Nieruchomości, Geodezji i Kartografii   p.o. Kierownika Referatu     91 4245266
93  Styrczula Klaudia  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. opłat i analiz   Kierownik Referatu     91 4245040
94  Szabelska Aleksandra  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Pracownia Baz Danych Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego   Kierownik Pracowni     91 4351247
95  Szczygieł Kamila  Wydział Księgowości   Referat ds. rozliczeń podatku VAT   Kierownik Referatu     91 4245128
96  Szerniewicz-Kwas
Angelika 
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Generalnego Projektanta   Generalny Projektant     91 4245740
97  Szurpicka Katarzyna  Wydział Zarządzania Projektami   Referat ds. WPRS i ds. budżetu   Kierownik Referatu     91 4245289
98  Śmiałek Robert  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Referat Postępowań Alimentacyjnych i Windykacji    Kierownik Referatu     91 4427128
99  Śpiewak-Nowicka
Agnieszka 
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Referat Śródmieście   Kierownik Referatu     91 4245555
100  Wiechetek Natalia  Wydział Księgowości   Referat księgowości głównej   Kierownik Referatu     91 4245394
101  Wiśniewska Jolanta  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Ochrony Środowiska   Kierownik Zespołu     91 4245748
102  Wojnicz Anna  Wydział Organizacyjny   Referat Kadr i Szkolenia   Kierownik Referatu     91 4245886
103  Wołosiak Rafał  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Referat Regulacji Stanów Prawnych, Wywłaszczeń i Odszkodowań   Kierownik Referatu     91 4331556
104  Woźniak Magdalena  Straż Miejska   Referat Profilaktyki    Kierownik Referatu     91 4427623
105  Wójs Paweł  Wydział Gospodarki Komunalnej   Referat ds. realizacji projektów   Kierownik Referatu     91 4245766
106  Zdonek Jerzy  Wydział Egzekucji Administracyjnej   Referat nr 1 ds. rejonów egzekucyjnych   Kierownik Referatu     91 4245810
107  Żołnowska Anna  Wydział Księgowości   Referat wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych   Kierownik Referatu     fax 91 4245861, 91 4233458
108  Żywczyńska Angelika  Straż Miejska   Oddział interwencyjno - prewencyjny Północ    Zastępca Naczelnika Oddziału     91 4427632


Wydruk