panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Kierownicy

Prezydent Miasta | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Lp. Nazwisko i imię Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Adamowski Dariusz  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych   Kierownik Referatu     91 4245620
Bargiel Małgorzata  Straż Miejska   Komenda    Główny Księgowy     91 4427616
Batko Katarzyna  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. zasobów nieruchomości   Kierownik Referatu     91 4245775
Bilicki Arkadiusz  Straż Miejska   Oddział interwencyjno - prewencyjny Prawobrzeże   Zastępca Naczelnika Oddziału     91 4427634
Bińkowska Marta  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Inżynierii   Kierownik Zespołu     91 4245747
Biwan Barbara  Straż Miejska   Referat Ruchu Drogowego   Kierownik Referatu     tel./fax 91 4427612
Bolek Tadeusz  Straż Miejska   Referat Dyżurnych (SM-DTM)   Kierownik Referatu     91 4427603
Borko-Niemiro
Irena 
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Zespół Organizacyjno-Administracyjny   Kierownik Zespołu     91 4245183
Brzozowska Anna  Wydział Gospodarki Komunalnej   Referat ds. gospodarki komunalnej   Kierownik Referatu     91 4245161
10  Budniak Małgorzata  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Biuro Obsługi Interesantów   Kierownik     91 4245185
11  Charęza Marcin  Wydział Gospodarki Komunalnej   Referat ds. organizacji ruchu   Kierownik Referatu     91 4245614
12  Chechelska Katarzyna  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Referat Dodatków Mieszkaniowych   Kierownik Referatu     91 4427154
13  Chmielewska Aleksandra  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej     Główny Księgowy     91 4245197
14  Cichecka Sylwia  Wydział Inwestycji Miejskich   Referat ds. Terenowo-Prawnych   Kierownik Referatu     91 4245488
15  Ciszewski Marek  Wydział Oświaty   Referat Programów Wspierających    Kierownik Referatu      91 4245787
16  Czapiewska Marta  Wydział Zarządzania Projektami   Referat ds. zarządzania projektami i monitorowania ich realizacji   Kierownik Referatu     91 4802010
17  Czasnojć Mariusz  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego     Starszy Inspektor - Kierownik     91 4245151
18  Diug Joanna  Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Północ   Kierownik Referatu     91 4245583
19  Dobrowolska Dorota  Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Prawobrzeże   Kierownik Referatu     91 4245571
20  Dolot Krzysztof  Straż Miejska   Referat Wodny    Kierownik Referatu     fax 91 4427629, 91 4427600/601
21  Dołgoszyja Dariusz  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Programowania Rozwoju i Systemów Informatycznych   Kierownik Zespołu     91 4245741
22  Falkiewicz-Szult
Radosław 
Wydział Spraw Społecznych   Zespół ds. Integracji Społecznej   Kierownik Zespołu     91 4351145
23  Frydrychowicz Iwona  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Orzecznictwa   Kierownik Referatu     91 4245763
24  Gabinowska Joanna  Biuro Dialogu Obywatelskiego   Referat ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi   Kierownik Referatu     91 4245914
25  Gałgańska Aleksandra  Wydział Zarządzania Finansami Miasta   Referat planowania i realizacji budżetu Miasta   Kierownik Referatu     91 4245065
26  Haraburda Jolanta  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Biuro Obsługi Interesanta   Kierownik Referatu     91 4427120
27  Hnatkowska Agnieszka  Wydział Informatyki   Referat Portali Informacyjnych   Kierownik Referatu     91 4245713
28  Jagiełło Irena  Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Pojazdów   Kierownik Referatu    
29  Jakubowska Anna  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Dział Administracyjno-Gospodarczy   Kierownik Działu     91 4245037
30  Jankowski Grzegorz  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Referat ds. Służebności i Trwałych Zarządów   Kierownik Referatu     91 4245522
31  Jurkiewicz Agnieszka  Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Kierownik Referatu    
32  Kaberów Eliza  Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Ludności   Kierownik Referatu    
33  Kaczorowska Anna  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatku od środków transportowych i Opłaty Skarbowej   Kierownik Referatu     91 4245380
34  Kamińska Agata  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Dział Zaopatrzenia i Transportu   Kierownik Działu     91 4351160
35  Karczewicz Marlena  Wydział Księgowości   Referat ewidencji należności budżetowych   Kierownik Referatu     91 4245403
36  Kardel Anna  Wydział Organizacyjny   Referat Skarg i Wniosków   Kierownik Referatu     91 4245243
37  Kawecka Izabela  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Referat Świadczeń Wychowawczych   Kierownik Referatu     91 4472571
38  Kęsicki Jarosław  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego   Kierownik MCZK     91 4245687, 91 4223719
39  Klimek Sławomir  Wydział Informatyki   Referat Oprogramowania   Kierownik Referatu     91 4245720
40  Kobiak Katarzyna  Biuro Obsługi Interesantów   Referat obsługi kancelaryjnej   Kierownik Referatu    
41  Koksa Magdalena  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania   Kierownik Zespołu     91 4351190
42  Kopocińska Jolanta  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych   Kierownik Referatu     91 4245851
43  Korzeniowska Ewa  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Pracownia Katastru Nieruchomości   Kierownik Pracowni     91 4802074
44  Kosior Lesław  Straż Miejska   Oddział interwencyjno - prewencyjny Śródmieście   Naczelnik Oddziału     91 4427624
45  Kotarska Maria  Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych     Główny Specjalista     91 4245696
46  Kotiasz Waldemar  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Zespół Informatyki   Kierownik Zespołu     91 4245188
47  Krauze Katarzyna  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Komunikacji   Kierownik Zespołu     91 4245742
48  Kromski Grzegorz  Straż Miejska   Oddział interwencyjno - prewencyjny Prawobrzeże   Naczelnik Oddziału     91 4427634
49  Krynicka Iwona  Wydział Informatyki   Referat Obiegu Dokumentów   Kierownik Referatu     91 4245717
50  Krysztofik Katarzyna  Biuro Obsługi Interesantów   Referat Działalności Gospodarczej   Kierownik Referatu     91 4245124
51  Krzyżewska Monika  Wydział Księgowości   Referat windykacji podatków i opłat budżetowych   Kierownik Referatu     91 4245397
52  Kusz Monika  Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Praw Jazdy   Kierownik Referatu    
53  Lipczyńska Iwona  Wydział Inwestycji Miejskich   Referat ds. Inwestycji Komunikacyjnych i Uzbrojenia   Kierownik Referatu     91 4245497
54  Lisiecka Wioletta  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Urbanistyczny Prawobrzeże   Kierownik Zespołu     91 4245746
55  Łukasiewicz Monika  Biuro Geodety Miasta   Referat Administracji Geodezyjniej   Kierownik Referatu     91 4245541
56  Majczyna Anna  Wydział Spraw Społecznych   Zespół ds. polityki zdrowotnej i osób z niepełnosprawnością   Kierownik Zespołu     91 4245664
57  Majdańska Joanna  Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Kierownik Referatu    
58  Makowski Andrzej  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Służba Ochrony Mienia   Kierownik Zespołu     91 4245296
59  Maniszewska Renata  Wydział Gospodarki Komunalnej   Referat ds. systemu gospodarowania odpadami   Kierownik Referatu     91 4245162
60  Markiewicz Grzegorz  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Dział Techniczny   Kierownik Działu     91 4245039
61  Markiewicz Karolina  Wydział Spraw Społecznych   Zespół ds. Ekonomiczno-Finansowych   Kierownik Zespołu     91 4245547
62  Marzec Robert  Straż Miejska   Oddział interwencyjno - prewencyjny Północ    Naczelnik Oddziału     91 4427632
63  Maszało Eliza  Urząd Stanu Cywilnego   Referat zasobów USC   Kierownik Referatu    
64  Matusiak Renata  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Referat ds. Mieszkalnictwa   Kierownik Referatu     91 4245451
65  Matuszczak Izabela  Biuro Obsługi Urzędu   Referat ds. archiwum Urzędu   p.o. Kierownik Referatu     91 4245145
66  Melzacki Arkadiusz  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. opłat i analiz   Kierownik Referatu     91 4245040
67  Mełech Grzegorz  Straż Miejska   Referat Gospodarczo - Zaopatrzeniowy    p.o. Kierownik Referatu     91 4427630
68  Midera Marta  Wydział Informatyki   Referat Projektów   Kierownik Referatu     91 4245034
69  Mirek Bożena  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi   Kierownik Referatu     91 4351211
70  Młynarczyk Dorota  Wydział Ochrony Środowiska   Referat ds. oddziaływań na środowisko   Kierownik Referatu     91 4245470
71  Morawski Adam  Biuro Prezydenta Miasta   Referat ds. Komunikacji Społecznej i Internetowej    Kierownik Referatu     91 4245600
72  Mroczkowska Joanna  Wydział Egzekucji Administracyjnej   Referat nr 2 ds. rejonów egzekucyjnych   Kierownik Referatu     91 4245810
73  Narożna Alicja  Wydział Spraw Społecznych   Zespół ds. Polityki Rodzinnej i Senioralnej   Kierownik Zespołu     91 4245821
74  Nuckowska Anna  Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Zachód   Kierownik Referatu     91 4245574
75  Ogrodniczak Tadeusz  Straż Miejska   Referat Dyżurnych (SM-DTM)   Zastępca Kierownika Referatu     91 4427603
76  Panecki Andrzej  Straż Miejska   Referat Wykroczeń    Kierownik Referatu, Stanowisko ds. BHP i PPOŻ.     tel./fax 91 4427621
77  Paszkiewicz Grzegorz  Wydział Informatyki   Zespół Miejskiej Infrastruktury Teletechnicznej   Kierownik Zespołu     91 4351260
78  Pawłowski Wiesław  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego     Starszy Inspektor - Kierownik     91 4245151
79  Piechowiak Arkadiusz  Straż Miejska   Oddział interwencyjno - prewencyjny Śródmieście   Zastępca Naczelnika Oddziału     91 4427624
80  Piecuch Dorota  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych   Kierownik Referatu     91 4427121
81  Piotrowska Magdalena  Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych   Referat Techniczny   Kierownik Referatu     91 4245780
82  Półtorak Aleksandra  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat przekształceń własnościowych   Kierownik Referatu     91 4245683
83  Przeworska Emilia  Wydział Księgowości   Referat rozliczeń finansowych   Kierownik Referatu     91 4245413
84  Ramza Maciej  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Pracownia Narad Koordynacyjnych   Kierownik Zespołu     91 4351248
85  Rogacka Alicja  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych   Kierownik Referatu     91 4245467
86  Rogowska Ewa  Wydział Księgowości   Referat windykacji dochodów majątkowych   Kierownik Referatu     91 4245412
87  Rogowski Łukasz  Wydział Księgowości   Referat kontroli podatkowej i zabezpieczeń   Kierownik Referatu     91 4245503
88  Rzymska-Satkiewicz
Ewa 
Wydział Architektury i Budownictwa   Referat ds. architektury - warunki zabudowy   Kierownik Referatu     91 4245575
89  Sandej Małgorzata  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Referat Koordynacji i Nienależnych Świadczeń   Kierownik Referatu     91 4427144
90  Sieradzki Andrzej  Straż Miejska   Oddział interwencyjno - prewencyjny Zachód   Naczelnik Oddziału     91 4427636
91  Skłodowska Dorota  Wydział Architektury i Budownictwa   Referat ds. architektury - inwestycje celu publicznego, podziały nieruchomości   Kierownik Referatu     91 4245582
92  Słowińska Agnieszka  Wydział Informatyki   Referat Wsparcia Użytkowników   Kierownik Referatu     91 4245708
93  Sokołowska Anna  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Urbanistyczny Śródmieście-Zachód   Kierownik Zespołu     91 4245744
94  Sotek Danuta  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Dział Księgowości   Główna Księgowa     91 4351150
95  Stępień Barbara  Wydział Ochrony Środowiska   Stanowisko ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień   Kierownik Referatu     91 4245633
96  Strombek Ewa  Biuro Geodety Miasta   Referat Katastru Nieruchomości, Geodezji i Kartografii   Kierownik Referatu     91 4245266
97  Szabelska Aleksandra  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Pracownia Weryfikacji i Baz Danych   Kierownik Pracowni     91 4351247
98  Szczygieł Kamila  Wydział Księgowości   Referat ds. rozliczeń podatku VAT   Kierownik Referatu     91 4245128
99  Szlesińska Anna  Biuro Prezydenta Miasta   Referat ds. Obsługi Organizacyjnej i Współpracy Międzynarodowej   Kierownik Referatu     91 4245231
100  Szurpicka Katarzyna  Wydział Zarządzania Projektami   Referat ds. WPRS i ds. budżetu   Kierownik Referatu     91 4245289
101  Śmiałek Robert  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Referat Postępowań Alimentacyjnych i Windykacji    Kierownik Referatu     91 4427128
102  Śpiewak-Nowicka
Agnieszka 
Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Śródmieście   Kierownik Referatu     91 4245555
103  Wiechetek Natalia  Wydział Księgowości   Referat księgowości głównej   Kierownik Referatu     91 4245394
104  Wiśniewska Jolanta  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Ochrony Środowiska   Kierownik Zespołu     91 4245748
105  Wojnicz Anna  Wydział Organizacyjny   Referat Kadr i Szkolenia   Kierownik Referatu     91 4245886
106  Wołosiak Rafał  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Referat Regulacji Stanów Prawnych, Wywłaszczeń i Odszkodowań   Kierownik Referatu     91 4331556
107  Woźniak Magdalena  Straż Miejska   Referat Profilaktyki    Kierownik Referatu     91 4427623
108  Wójs Paweł  Wydział Gospodarki Komunalnej   Referat ds. realizacji projektów   Kierownik Referatu     91 4245766
109  Zdonek Jerzy  Wydział Egzekucji Administracyjnej   Referat nr 1 ds. rejonów egzekucyjnych   Kierownik Referatu     91 4245810
110  Żołnowska Anna  Wydział Księgowości   Referat wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych   Kierownik Referatu     fax 91 4245861, 91 4233458
111  Żywczyńska Angelika  Straż Miejska   Oddział interwencyjno - prewencyjny Północ    Zastępca Naczelnika Oddziału     91 4427632


Wydruk